Halvårsmøte i fagforeninga

Den 13. november ble det avholdt halvårsmøte i fagforeninga. 45 delegater fra klubbene og 5 gjester deltok for å oppsummere perioden så langt, samt gjøre nødvendige vedtak.

 

Positiv utvikling i EFT

Fagforeninga har mye å være fornøyd med. Vi har passert 1600 betalende medlemmer, som er en økning på ca. 300 medlemmer de siste 3 årene. Vi har over 333 lærlinger og fått over 1000 «likes» på fagforeningas Facebookside. Det tyder på at all aktiviteten som har blitt gjort nytte. Fagforeninga har også opprettet et tett og godt samarbeid med Byggebransjens Uropatrulje og DLE (lokale EL-tilsyn) som har gjort at vi har avdekt mange useriøse aktører og forhold i bransjen. Fagforeninga har den siste tiden brukt mye tid på å kartlegge bransjen i Trøndelag for å få bedre oversikt. Dette har resultert i en ny nettside som heter velgelektriker.no. Denne siden skal hjelpe forbrukere å ta et bevisst valg når de skal velge elektro-bedrift. Denne siden har fått mye skryt av ulike aktører.

 

Kampen for frihet

Halvårsmøte fikk besøk av Magnus Marsdal fra tankesmia Manifest Analyse. Han holdt et foredrag om «Kampen om friheten». Dette er et utdrag fra en ny bok som skal gis ut av Manifest. Han snakket om historien fra da Marcus Thrane dro opp kampen mot overklassen for å sikre rettigheter for arbeiderne og hva som har skjedd opp gjennom historien. Han dro parallellene fra hvordan forholdene for arbeiderne var  den gangen, og hvordan det nå utvikler seg i dagens arbeidsliv for ansatte i bemanningsbyrå. Og hvordan EUs fire friheter sørger for at arbeidsfolk får stadig dårligere rettigheter og mindre frihet.

Magnus Marsdal fra Manifest Analyse

 

Saker til behandling

Halvårsmøte hadde 3 innkommende forslag å behandle. Styret hadde foreslått nye rutiner for valg i klubbene. Dette skal være et dokument som skal hjelpe, spesielt nye klubber, til å foreta de nødvendige valg i klubben sin. Slik at de får valgt representanter til det tariffavtaler og lovverk krever av de. Samtidig sier det noe om hva fagforeninga forventer av klubben. Det ble også vedtatt en instruks for valgkomitéen i fagforeninga, slik at arbeidet i komitéen skal gå lettere og mer forutsigbart. I løpet av perioden siden årsmøtet har det blitt noen permanente forfall fra styret i fagforeninga, så valgkomitéen la frem forslag til suppleringsvalg av representanter. Til slutt ble det gjennomgang av halvårsregnskap for 1. halvår 2017 og budsjettet for 2018.

Raymond Trøan (GK Elektro) og Kenneth Andersen (Caverion Trondheim) ble valgt som nye vara til styret.

 

45 delegater og 5 gjester møtte opp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *