Respekter tillitsvalgte!

I dag (18.10.17) var Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag med på fanemarkering utenfor hovedkontoret til Sønnico i Oslo. Bakgrunnen er måten ledelsen i selskapet har behandlet hovedtillitsvalgt Torstein Kiland. Slikt kan ikke EFT sitte stille å se på, og stiller selvsagt opp for å vise vår støtte.

Tillitsvalgte er en sentral del av trepart-samarbeidet vi har i Norge. Når ledelsen i en bedrift velger å ikke anerkjenne tillitsvalgte og deres rettigheter, må det reageres. Vi ser at større bedrifter har store HR-avdelinger og bruker store summer på advokater. Da sier det seg selv at representanten for arbeidstakerne må bli satt i stand til og få tid nok til å behandle sakene på vegne av de ansatte.

90 personer og 21 faner foran Sønnico.

Rundt 90 personer og 21 faner hadde funnet veien til Sønnicos hovedkontor på Bryn i Oslo. Det ble holdt appeller og gitt støttende ord til hovedtillitsvalgt Torstein Kiland. Fagforeningslederne i Oslo og Rogaland var inn på kontoret og overleverte et brev til styrelederen i konsernet. Fagbevegelsen venter nå på et svar fra bedriften på dette brevet. Er vi ikke fornøyd med svaret, blir det nye markeringer. Et angrep på en tillitsvalgt er et angrep på oss alle!

Hovedtillitsvalgt i Sønnico, Torstein Kiland, setter pris på støtten fra Trøndelag og de andre.