EFT har fokus på oppfølging av lærlinger

I dag arrangerte fagforeninga konferanse for Tilsynsansvarlige for lærlingene samt lærlingetillitsvalgte i elektrofirmaene i Trøndelag. 20 deltagere fra trøndelagsbedriftene møtte opp.

God oppfølging av lærlinger er et viktig tema for fagforeninga. Det er lærlingene som skal bli morgendagens stolte fagarbeidere. Derfor gjennomfører EFT en årlig konferanse der tilsynsansvarlige for lærlinger blir invitert. Dette er et viktig verv som er regulert i både tariffavtalen vår og opplæringsloven. Til vervet skal det velges en anerkjent dyktig montør som, sammen med faglig ansvarlig i bedriften, skal sørge for at opplæringen skjer på en god måte og i henhold til opplæringsplaner.

Til konferansen inviteres også lærlingetillitsvalgte for de klubbene som har dette. EFT oppfordrer, spesielt klubber med flere lærlinger, til å velge en tillitsvalgt blant lærlingene som kan tale lærlingenes sak.

Konferansens tema var fagopplæring, og deltakerne fikk muligheten til å lære mer om temaet samt diskutere seg imellom hvordan dette fungerer i de forskjellige bedriftene. Engasjementet var stort, og vi håper at deltakerne sitter igjen med ny kunnskap og ideer som de tar med tilbake og diskuterer i klubbene.

Det er prosjektsekretær i EFT Terje Aaberg og styremedlem i EFT Runar A. Lein som har stått for planlegging og gjennomføring av konferansen.

20 deltagere møtte opp for å diskutere fagopplæring i bedriftene.