Halvårsmøte i fagforeninga

Det skal avholdes halvårsmøte/representantskapsmøte i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. Møtet er mandag 13. november 2017, klokka 16:00-19:30 på Quality hotel Panorama på Tiller. Middag serveres fra kl 15.00.

Her møtes representanter fra klubbene for å få en status halvveis i årsmøteperioden, for å ta stilling til saker som styret (eller noen av klubbene) ønsker å diskutere og for å behandle første utkast til budsjett for kommende år.

Det er gratis parkering ved hotellet.

Fagforeninga betaler reiseutgifter, samt tapt arbeidsfortjeneste for de som har behov for det.

Vi er så heldige at vi har fått Magnus E. Marsdal til å holde et foredrag for oss. Magnus er leder for hele venstresidas tankesmie Manifest, og forfatter av bøker som Frp-koden og Thrane, Den demokratiske frihetens pioner.

 

KAMPEN OM FRIHETEN

Stemmer det at vi står for kollektivisme og likhet, mens høyresiden kjemper for individenes frihet? Magnus E. Marsdal forteller frihetens historie fra Marcus Thrane og Arbeiderforeningene i 1848  til tariffoppgjøret i 2018. I dag står kampen om bemanningsbyråene: Skaper de frihet og fleksibilitet eller underdanig avhengighet – vår tids husmannsånd?

 

 

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering
 2. Magnus Marsdal «KAMPEN OM FRIHET»
 3. Muntlig halvårsberetning (med trekking av vervepremier)
 4. Innkommende saker
  1. Vedtekter for klubber
  2. Instruks for valgkomité
  3. Suppleringsvalg
 5. Budsjett 2018

 

Klubblederne bes om å informere sine representanter.

Hvor mange representanter skal hver klubb stille med?

Antall medlemmer        Antall representanter

1-15                                       1

16-45                                     2

46-75                                     3

76-105                                  4

106-135                                5

136-165                                6

166-195                                7

196-225                                8

226-255                                9

 

Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg.