Besøk hos Elektro Team Hitra

Den 18. september deltok fagforeninga på styremøte i klubben i Elektro Team. Elektro Team er den største klubben og installasjonsbedriften i havgapet på Hitra og Føya.

Elektro Team har rundt 50 ansatte totalt fordelt på avdelingene på Hitra og Frøya. Av disse er det 33 EL og IT-medlemmer. Styret hadde invitert organisasjonssekretær Lars Mjøen fra fagforeninga for å diskutere hvordan de skal legge opp klubbarbeidet fremover.

Styret i Elektro Team-klubben er en engasjert gjeng som brenner for sin arbeidsplass. Klubben ledes av klubbleder Dag Alfred Herfjord, som får god hjelp av sin nestleder Svein Ole Espnes. Sekretær og verneombud i klubben er Ida Lohre Lucas. I tillegg er Eskild Mastad styremedlem.

Medlemmene i Elektro Team har mye arbeid mot fiskeindustrien og mot det private markedet.