Oppfriskningskurs i Telekommunikasjon

«Det er motiverende å få delta på kurs!»

ole
Ole Tiller

For EL og IT Forbundet er det viktig at medlemmene får mulighet til å holde seg faglig oppdatert. Over hele landet har det blitt gjennomført flere 14-dagers «oppdateringskurs for elektrikere» de siste årene. Nå er det endelig telekom-miljøets tur!

Ole Tiller er en av de som har deltatt på «piloten» til oppdateringskurset for telekommunikasjonsmontører. Han er kjempefornøyd, og takker for at han fikk muligheten til å få faglig oppdatering.

«Kurset kunne gjerne ha vært dobbelt så langt. Tidligere hadde jeg jobbet mest med det offentlige kobber- og fibernettet, og synes det var interessant å få mer bredde i kunnskapen min. Telekommunikasjonsmontørfaget er svært omfattende, og det var mye jeg ikke kunne så mye om fra før.»

Ole startet i Televerket i 1978. Da gjennomgikk han et 2 års bedriftsinternt montørkurs. I 1992 avla han fagprøve som telemontør, etter selvstudier og årevis med praksis.

«Det ble lite kursing etter at Televerket ble privatisert i 1994».

På kurset ble Ole kjent med folk fra forskjellige firma fra hele landet. Nettopp dette gjorde kurset bedre.

«Det at vi kom fra forskjellige firma gjorde kurset mer interessant. Vi ble en kjempegjeng. Det var alltid noen som var ekspert på sitt område, og slik kunne vi lære av hverandre».

et_kurs_for_praktikere

Kurset er tilpasset praktiserende fagarbeidere. 

Fagarbeidere er reflekterende praktikere som har fagkompetanse. Fagfolk kan planlegge, utføre, idriftsette, feilsøke samt begrunne, forklare og vurdere arbeidsoppgaver. Dette ligger som grunnlag for læreplanene for alle fag. Samtidig skal en fagarbeider ha evnen til å tilegne seg ny kunnskap, og se arbeidet sitt i en helhetlig sammenheng.

Derfor er det viktig at fagarbeidere holder seg oppdatert på faget sitt!

«Hvis voksne, erfarne montører får et slikt kurs, tror jeg det kan motivere til å holde ut noen ekstra år i arbeidslivet». Ole

Hva, hvem og når?

Målet for kurset er å gi deltakerne oppdatert kunnskap i henhold til dagens læreplan i Telekommunikasjonsmontørfaget.

Kurset består av 7 hovedmoduler:
Tele, Data, Kringkasting, Innbrudd, ITV, Adgang og Brann.

innhold

I tillegg kommer kunnskap om temaene regelverk, EMC-EMI-EMD og jording, transmisjon, strømforsyning og dokumentasjon.

Målgruppen for kurset er montører med fagbrev innen Telekom (telekommunikasjonsmontør, telemontør, svakstrømsmontør, samt eldre fagbrev knyttet til samme bransje). Elektrikere som jobber innenfor området kan også delta.

Kurset arrangeres av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag i samarbeid med Trondheim Fagskole.

Dette kurset tilbys kun medlemmer av EL og IT Forbundet, som har Landsoverenskomsten for elektrofagene som tariffavtale.

Kursets lengde er 14 hele dager, og starter forhåpentligvis allerede i uke 7.
Kurset vil bli gjennomført med 2 dagers samlinger.

kursbevis

Økonomi

Kurset er gratis for deltakerne.

Bedriften må dekke lønn i 4 dager, samt en kursavgift på kr. 4500,- per deltaker.

Øvrige utgifter dekkes av ELBUS-fondet og LOs utdanningsfond.

Påmelding gjøres gjennom opplæringsutvalget i bedriften eller klubbleder.
Eget skjema som du finner her..