STREIK i 5 uker førte til seier!

Streiken ved KABA MøllerUndall AS avd. Trondheim endte med seier!

De ansatte ønsket tariffavtale, og etter 5 uker med streik kom partene til enighet hos kretsmekleren.
Det er første gang i fagforeningas historie at streik for tariffavtale har vært nødvendig!

Fagforeninga ble stiftet i 1901, og har i dag mer enn 1500 yrkesaktive medlemmer.
Vi inngår årlig 5-6 nye tariffavtaler. De fleste bedrifter velger å se positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på engasjerte medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. En tariffavtale viser seriøsitet og styrker omdømmet til bedriften.

Hva ønsker de ansatte å oppnå med en tariffavtale?

  • Forutsigbarhet og skriftlige arbeidsvilkår som ikke kan endres ensidig av bedriften
  • Forhandlingsrett og medbestemmelse
  • Reelle lønnsforhandlinger, ingen forskjellsbehandling og «trynetillegg»
  • Godtgjøring ved reisearbeid
  • Kompetanseutvikling
  • AFP

KABA MøllerUndall AS har totalt ca. 230 ansatte i hele landet, fordelt på flere avdelinger.
EL og IT Forbundet sitt tariffkrav gjelder kun avdeling Trondheim.
Avdelingen har ca. 20 ansatte, hvorav halvparten vil omfattes av tariffavtalen.