Underbetaling og forskriftsbrudd ved PostNord!

Mens trønderske elektrikere har vært permittert og flere bedrifter kvier seg for å ta inn lærlinger i høst, valgte PostNord en utenlandsk bedrift som bygde etter 70-tallets standard og underbetalte arbeiderne sine da de skulle bygge ny terminal på Torgardstrøa, like sør for Trondheim.

cof

Fagforeninga besøkte bygget tidlig i juni, etter tips fra en observant kar som var innom bygget. Ryktet sa at det var brukt 1-polte sikringer uten brudd på N-lederen. Altså en type installasjon som har vært ulovlig i Norge i lang tid.

Fremme på anleggsplassen fant vi fort ut at det finske firmaet Hangö Elektriska hadde jobben.

dig

Vi startet med å sjekke om Hangö fantes i DSB sitt Elvirksomhetsregister.
Det er jo krav til at alle firma som utfører elektrisk arbeid skal være registrert her:

dsb_søk_hangö

På byggeplassen fikk vi fort konstatert at det var hold i tipset:

Etterhvert møtte vi to finske elektrikere. De snakket heldigvis svensk, så kommunikasjonen gikk forholdsvis bra. De fortalte at det var første gang de var på jobb i Norge. Dette var de fornøyde med, siden de tjente bedre her enn i Finland.

«- Hvor mye tjener dere da?» lurte vi på.

«- 170 kr i timen. Hjemme tjener vi 145,-«

Finnene ble overrasket da vi fortalte at

 • den minste lovlige lønna for elektrikere i Norge er 201,97 kr/t
 • snittlønna blant trønderske elektrikere er ca 250 kr/t
 • alle på reise skal ha 28 kr/t i utenbystillegg.

I tillegg kunne de fortelle at det er helt andre krav til FSE-kurs i Finland. Mens vi i Norge skal ha et årlig sikkerhetskurs med førstehjelp, er kravet i Finland at de har kurs hvert 5. år og førstehjelp annenhvert år…

cof
Et stort bygg. Jobben er anslått til ca 3500 timer.

Vi avsluttet anleggsbesøket og startet etterarbeidet.

Vi kontaktet umiddelbart DLE – Det Lokale Eltilsyn. Det er de som har myndighet til å kontrollere og stille krav til den faglige utførelsen ved et anlegg. De kan også kontrollere at den enkelte (utenlandske) arbeider er godkjent av DSB. DLE takket for tipset, rykket ut forholdsvis raskt og fikk konstatert våre antagelser. I tillegg til «småting» som manglende rutiner ved spenningsetting, åpne tavler og løse jordledere anmerket de i rapporten sin:

rapport_DLE_postnord

Dette betydde at 8 tavler + hovedtavle måtte bygges om – kun kort tid før bygget skulle ferdigstilles.

Neste etat ute var Arbeidstilsynet.

Deler av tariffavtalen vår ble allmenngjort i 2015. Det betyr at satsen for fastlønn (201,97 kr på det tidspunktet) ble gjort til en del av norsk lov – det er altså ulovlig å avlønne en elektriker under denne satsen i Norge!

Det er Arbeidstilsynet som har myndighet til å kontrollere og følge opp denne bestemmelsen:

allmenngjøring_LOK

Pga ferieavvikling tok det litt lengre tid å få Arbeidstilsynet til å rykke ut.

Hva kan vi lære av denne saken så langt?

 • Seriøse oppdragsgivere bør se på flere kriterier enn kun pris når de avgjør hvem som skal få oppdraget
 • Det er umulig for seriøse trønderske bedrifter å konkurrere med bedrifter som ikke forholder seg til norsk lov og norske tariffavtaler
 • Uten ei aktiv fagforening vil ingen avdekke slike forhold
 • Fagforeninga er avhengig av tips for å få med seg alt som foregår i hele området vårt
 • Det er DSB som setter rammer for (og kontrollerer) DLE sitt arbeid. De må forsikre seg om at DLE faktisk drar ut på byggplasskontroll på alle anlegg under oppføring, og at anlegg utført av utenlandske virksomheter følges opp med kontroll
 • Arbeidstilsynet må lettere kunne rykke ut på kort varsel
 • Selv om den enkelte arbeider kanskje ikke ønsker at vi skal rote i slike saker er vi nødt til å gjøre det
 • Det er aldri arbeiderne som skal lastes for dårlige vilkår – det er kyniske arbeidsgivere og oppdragsgiverne som må tas!

Mens trønderske elektrikere har vært permittert og flere bedrifter kvier seg for å ta inn lærlinger i høst, valgte PostNord en utenlandsk bedrift som bygde etter 70-tallets standard og underbetalte arbeiderne sine.

Onsdag 13.6 ble fagforeningas leder intervjuet av NRK Trøndelag om saken. Klikk på bildet for å lese saken.

NRK_Trøndelag_postnord


OPPDATERING 23.7.16

Arbeidstilsynet dro på uanmeldt kontroll til PostNord/Torgardstrøa 12.7.16.

På byggeplassen møtte de 3 finske elektrikere.

Det viste seg dessverre at de hadde overdrevet litt da vi snakket med dem, og at de i virkeligheten tjente mellom 107-157 kr/t!

PostNord_timelønn1

PostNord_timelønn2

PostNord_timelønn3

oep_hangö
Vi fikk tilgang til Arbeidstilsynets dokumenter via www.oep.no

AT_hangö_tilsyn

AT_PostNord_klipp1

AT_PostNord_klipp2

AT_PostNord_klipp3

Vi ser frem til at Ole A. Hagen i PostNord kommer med dokumentasjonen han har, som viser at vi, Arbeidstilsynet og eltilsynet tar feil!

Postnord_Ole_A_Hagen_sitat
NRK Trøndelag 14.7.16
PostNord_Ole_A_Hagen_NHO_pris
Er «strategiske grep for å øke produksjon og inntjening» en omskriving av sosial dumping?

 

 


En stor takk til vår samarbeidspartner Vidar i Byggebransjens Uropatrulje, for god hjelp med oppfølging av etater og media. Fagforeninga støtter Byggebransjens Uropatrulje med økonomisk støtte, samt at vi ukentlig har kontakt om aktuelle saker.

byggebransjens_uropatrulje