Fagforeningsnytt juni 2016

Juni-utgaven av fagforeningsnytt er klar og kan leses her.

I denne utgaven kan du blant annet lese mer om tariffoppgjøret, lønnsnivået i Trøndelag, nye elevmedlemmer og en rettssak som nylig ble vunnet.