Fagforeningsnytt

Fagforeningsnytt sendes ut ca 10 ganger i året. Siste utgave kom i april og handler blant annet om navneskifte, skolebesøk, AMS- målere og årsmøte i fagforeninga.

Du kan lese hele fagforeningsnytt nr 3 her.