Verktøykasse for tillitsvalgte

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag har utviklet en «verktøykasse» for tillitsvalgte. «Verktøykassen» håper vi skal være ett godt hjelpemiddel for tillitsvalgte ute i klubbene.

Har du spørsmål til noe av innholdet i verktøykassen, ta kontakt med oss!