Uføre- og ektefelleforsikring

 • Pris: 341,- pr mnd
 • Kode O
 • Lærlinger får ikke denne forsikringen
 • Du har mulighet til å reservere deg (si at du ikke ønsker den) når du blir medlem
 • Det er kun EL & IT Forbundet som har denne forsikringen, ikke resten av LO
 • I motsetning til andre uføreforsikringer, krever ikke denne legeattest
 • Nedtrapping av forsikringssummen starter først når du har passert 50 år
 • Forsikringen opphører når medlemmet fyller 67 år

Forsikringen gjelder i 5 forskjellige tilfeller:

 1. Hvis du er arbeidsfør, under 60 år og blir erklært mer enn 50 % ufør, får du en utbetaling på 468.848,- (lavere sum etter 50 år).
 2. Dersom du er arbeidsfør og mellom 60-67 år, fungerer forsikringen som en dødsfallforsikring. Utbetaling kr 213.113,- ved død.
 3. Dersom du er under 60 år og blir sykemeldt mer enn 12 måneder, får du en månedlig skattefri utbetaling på 4.688,- (lavere sum etter 50 år).
 4. Dersom du er arbeidsufør, fungerer forsikringen som en dødsfallsforsikring. Samme utbetaling som ved uførhet (pkt. 1)
 5. Dersom din ektefelle/samboer dør, får du en utbetaling på 426.225,- (denne summen gjelder alder t.o.m. 50 år)

Denne forsikringa ble endret fra 1.1.15. Den ble faktisk både bedre og billigere!

Endringen gjør det lettere å få utbetalt penger fra forsikringen (se pkt. 3).

Det første året du er sykemeldt skal du ha ordinær lønn. Deretter går du over på arbeidsavklaringspenger, som er ca 62 % av vanlig lønn. Da kompenserer denne forsikringa for noe av inntektstapet ditt, med en månedlig utbetaling!

 • Har du vært sykemeldt i mer enn 12 måneder?
 • Har du mistet ektefelle/samboer?

Ta kontakt, så hjelper vi deg med å få utbetaling fra forsikringen!