Timeføringssystemet Tripletex

Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag bruker regnskapssystemet Tripletex for føring av timer, reiser og utlegg.

For å bruke systemet trenger man brukertilgang. Har du ikke tilgang, send en henvendelse til kontor@fagforeninga.no, så fikser vi det. Man vil få tilsendt en mail med innloggingsinformasjon.

Timene skal føres under «timeføring». Finn riktig dato og trykk på «+» for å skrive timer. Velg riktig «prosjekt», f.eks. for tillitsvalgtkonferanser er det «60 Tillitsvalgtkonferanse». Velg aktivitet «Tapt arbeidsfortjeneste» (se bilde under).

Reisekostnader og eventuell diett skal føres under «Reiser og utlegg» hvis man har private utlegg på dette. Her føres kilometergodtgjørelse, bom, parkering osv. Hvis man kjører firmabil og ikke har private utgifter, skal det ikke føres km og bom. Husk at for parkering så må kvittering sendes inn. NB: Husk å trykk på «Send til godkjenning» når du er ferdig å fylle ut.

Dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste skal sendes inn via Tripletex. Når man står på forsiden i Appen, trykker man på kamera-knappen nederst. Her kan man enten ta bilde av dokumentasjonen direkte, eller hente frem et lagret bilde på telefonen. Dette sender du inn til «Dokumentmappe». Dokumentasjonen skal vise at man ikke mottok lønn fra bedriften sin i det aktuelle tidsrommet. Enten ved et skjema fra egen bedrift, som f.eks. søknad om permisjon uten lønn. Eller så kan du få bedriften til å fylle ut dette skjemaet.