Tariffgebyr

Bedrifter der «Landsoverenskomsten for elektrofagene» er gjort gjeldende, skal betale tariffgebyr.
Dette er hjemlet i §§4E og 16.9.

Gebyret er 0,3 % av samlet lønnsmasse for alle som er omfattet av overenskomsten.
Dette er fagarbeidere/montører, arbeidstakere uten fagbrev og lærlinger.
Eventuelle uorganiserte arbeidstakere skal også telles med.

Beregningsgrunnlaget:

  1. Akkordlønn – akkordoverskudd – akkordoppgjør (LOK § 4A og 4B)
  2. Lønn for arbeid som ikke utføres i akkord: timelønn inkl. fagarbeidertillegg (§ 3 A, B, C, D og E)
  3. Sykelønn (arbeidsgiverperioden [første 16 dager])

Det skal ikke betales tariffgebyr av feriepenger, overtidstillegg og andre tillegg i tariffavtalen.

Bedriftene skal innrapportere sine tall 6 ganger hvert år. Bruk skjemaet under.

Termin Periode Siste frist for innrapportering
1 Januar-februar 15. mars
2 Mars-april 15. mai
3 Mai-juni 15. juli
4 Juli-august 15. september
5 September-oktober 15. november
6 November-desember 15. januar

Faktura vil bli utsendt fra Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag kort tid etter at rapporteringsfristen har gått ut. Ved manglende innbetaling og/eller innberetning av beregningsgrunnlag, vil det forrige beregningsgrunnlaget bli brukt. I slike tilfeller vil summen tillegges 10 %, etter avtale mellom EL og IT Forbundet og NELFO.

Les partenes felles informasjonsskriv

(Den gangen da ordningen ble etablert ble §3A-satsen redusert med 0,36 kr)