Elektrostreiken i Trøndelag 2022

Sist oppdatert: 18.5.22 kl 09:00

På denne siden finner du informasjon om en eventuell streik på LOK. Les mer om:

Når kan det bli streik?

Det er mekling 19. og 20. mai 2022. Fristen for å bli enige er 20.5.22 kl. 24:00, men ofte mekles det på overtid. Første mulige streikestart er mandag 23. mai kl. 07:00. Du vil få varslet på SMS fra EL og IT Forbundet når resultatet er klart.  

Hvilke trønderske klubber streiker?

Liste over hvilke klubber som blir tatt ut i første runde, altså fra 23. mai 2022:

 • Bravida (hele Trøndelag)
 • Caverion Trondheim
 • Fjeldseth AS
 • OneCo Elektro Trondheim
 • NTE Elektro Trondheim
 • Vintervoll (hele Trøndelag)

Dette betyr at ca. 700 av våre medlemmer tas ut i streik.

Hvem streiker?

Alle i klubbene som er tatt ut, som får sine lønnsvilkår regulert av «Landsoverenskomsten for elektrofagene». Det betyr alle montører, «hjelpearbeidere» og lærlinger som er medlemmer i disse bedriftene. Funksjonærmedlemmer (f.eks. prosjektledere) tas ikke ut.

Hvordan kan jeg forberede meg til streiken?

 1. Sjekk at opplysningene dine stemmer på Min Side.
  • Sjekk at mobilnr stemmer. Legg gjerne inn både privat og jobb e-post. Legg inn kontonr. hvis du vil ha streikestøtte 🙂
 2. Følg med og les utsendt informasjon
  • Fra klubbledelsen din
  • Følg med på denne siden for informasjon fra fagforeninga i Trøndelag
  • Følg med på nettsidene til EL og IT Forbundet og Nettverk

Hvorfor streiker vi?

Det er den eneste måten vi kan stille makt bak krava på.

Vi har anledning til å forhandle om forbedringer i tariffavtalen vår annethvert år. Gjennom de siste 100 årene har vi kjempet fram dagens tariffavtale i oppgjør etter oppgjør.

I år er det forbedringer i bestemmelsene om reisetid vi krever forbedringer i. Vi krever at reisetiden skal regnes som arbeidstid og betales. Både for reising til og fra arbeidssted og kontoret, og for reising til utenbysoppdrag.

Får jeg lønn under streiken?

Nei, men du får streikestøtte fra EL og IT Forbundet og EFT.

EL og IT Forbundet utbetaler 1250 kr/dag.
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag utbetaler 200 kr/dag i tillegg til dette for montører og hjelpearbeidere, men ikke lærlinger.

Streikestøtten er skattefri, og tilsvarer en lønn på ca. 275 kr/t (hvis vi regner med 30 % skatt).

 

Hva gjør vi under streiken?

De streikende blir sysselsatt av fagforeninga og klubben. En av hovedoppgavene til de streikende vil være å stå vakt ved arbeidsstedet (anlegget) og forhindre streikebrytere.

Det vil også være andre arbeidsoppgaver knyttet til streiken som koordinering, stå på stands, lage infomateriell og andre aktiviteter.

Man må stille opp på de aktivitetene klubben og fagforeninga arrangerer for å motta streikestøtte.

 

Arbeid under streiken (dispensasjon)

Hvis det er arbeid som må gjøres under streiken for å avverge fare for liv og helse eller hvor arbeidsstans kan påføre materiell skade, kan bedriftsledelsen drøfte med de tillitsvalgte dispensasjoner fra streiken. Endelig avtale om dispensasjon skal inngås mellom overenskomstens parter – dvs. på forbundsnivå (EL og IT Forbundet/Nelfo sentralt).

Det er ikke nok at arbeidsgiveren tar kontakt med tillitsvalgte, da det minst må foreligge to underskrifter fra tillitsvalgte på dispensasjonssøknadene, og at tillitsvalgtes anbefaling skal fremgå av søknaden. Søknader skal forelegges forbundet for godkjenning.

Lokale klubber sender inn søknad/vurdering til EFT.

 

Hva om det blir enighet i meklingen?

Da blir det ikke streik.

Ved enighet sendes resultatet fra meklingen ut på uravstemning til alle medlemmene som har tariffavtale. Hvis flertallet stemmer JA er tariffoppgjøret avsluttet. Hvis flertallet stemmer NEI blir det streik.

Hva skjer med uorganiserte under streik?

Uorganiserte (eller organiserte i andre forbund) tas ikke ut i streik. Men de skal ikke utføre arbeid som de streikende skulle ha gjort. Det kalles streikebryteri! Hvis uorganiserte blir permittert som følge av streiken, vil de ikke motta dagpenger fra NAV da de vil nyte godt av resultatet av konflikten. De vil heller ikke motta streikestøtte fra EL og IT. Hvis man melder seg inn før streiken, vil man få streikestøtte.

Hva er streikebryteri?

En streikebryter er en betegnelse på en person som under en streik ikke vil ta del i streiken eller utfører arbeid som skulle vært utført av andre.

Streikebryteri er ikke ulovlig, men blir betegnet som svært illojalt og umoralsk. Å opptre som streikebryter er en av de alvorligste forseelser en arbeidstaker kan gjære mot en solidarisk opptreden i fagbevegelsen.

De streikende vil hindre streikebryteren å utføre dette arbeidet. Å hindre streikebrytere er heller ikke ulovlig.

 

Ferie under streik

Fastsetting og avvikling av ferie, inkludert utbetaling av feriepenger, skal skje etter de vanlige reglene også under en konflikt (streik), i følge Ferieloven §9 (4). Lovlig arbeidskamp gir ikke arbeidsgiveren rett til å endre tidspunktet for ferie som er fastsatt før konflikten brøt ut. Arbeidsgiveren har også plikt til å sørge for at feriepengene blir utbetalt på vanlig måte, selv om bedrifter er rammet av streik når ferien skal avvikles. Hvis feriepengene ikke blir utbetalt, skal ferien ikke anses som avviklet.

Sykdom og streik

Er du sykemeldt av lege før streiken bryter ut, sikrer folketrygdloven at du får sykepenger fra NAV under konflikten. Er du sykemeldt med egenmelding når streiken bryter ut, har du ikke krav på sykepenger (da vil du få streikestøtte). Det samme gjelder om du blir sykemeldt av lege etter at konflikten har brutt ut. Er du fortsatt sykemeldt når konflikten avsluttes, har du krav på sykepenger fra arbeidsgiveren eller det offentlige fra den dagen arbeidet tas opp igjen.

 

Permisjon og streik

Har du fått innvilget permisjon med lønn før konflikten brøt ut, er du ikke omfattet av konflikten. Det vil si at den lønnede permisjonen fortsetter under streiken (med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfellet).