Elektrostreiken i Trøndelag 2020

Sist oppdatert: 22.9.20 kl 13:42

Når kan det bli streik?

Det er mekling 21. og 22. september. Fristen for å bli enige er 22.9.20 kl. 24:00, men ofte mekles det på overtid. Første mulige streikestart er onsdag 23. september kl. 07:00. Du vil få varslet på SMS fra EL og IT Forbundet når resultatet er klart.  

Hvilke trønderske klubber streiker?

Første streikeuttak omfatter ca. 780 medlemmer i disse klubbene:

  • Bravida (Trondheim, Brekstad, Orkdal, Stjørdal)
  • Vintervoll (Trondheim, Melhus, Orkdal, Stjørdal)
  • Fjeldseth
  • Caverion (Trondheim)
  • Aker Solutions
  • Oneco Elektro 
  • Eltel Networks
  • Fosenkraft Elektro
  • Rissa Kraftlag Installasjon

På landsbasis er det ca. 5500 medlemmer i nesten 100 bedrifter som tas ut i første streikeuttak.

Hvem streiker?

Alle i klubbene over, som får sine lønnsvilkår regulert av «Landsoverenskomsten for elektrofagene». Det betyr alle montører, «hjelpearbeidere» og lærlinger som er medlemmer i disse bedriftene. Funksjonærmedlemmer (f.eks. prosjektledere) tas ikke ut.

Hvordan kan jeg forberede meg til streiken?

 1. Sjekk at opplysningene dine stemmer på Min Side.
  • Sjekk at mobilnr stemmer. Legg gjerne inn både privat og jobb e-post. Legg inn kontonr. hvis du vil ha streikestøtte 🙂
 2. Følg med og les utsendt informasjon
  • Fra klubbledelsen din
  • Følg med på denne siden for informasjon fra fagforeninga i Trøndelag
  • Følg med på nettsidene til EL og IT Forbundet og Nettverk

Hvorfor streiker vi?

Det er den eneste måten vi kan stille makt bak krava på.

Vi har anledning til å forhandle om forbedringer i tariffavtalen vår annethvert år. Gjennom de siste 100 årene har vi kjempet fram dagens tariffavtale i oppgjør etter oppgjør. I årets forhandling krevde bedriftenes organisasjon (Nelfo) at vi trakk alle de viktigste kravene våre. Dette kunne vi selvsagt ikke akseptere, og det ble brudd i forhandlingene. Da blir neste skritt mekling og mulig streik.

Hva er de viktigste kravene?

1. Reelle lokale forhandlinger!

Målsetning: Gjøre det enklere for tillitsvalgte å forhandle lokalt om lønn

Det er utfordring for lokale tillitsvalgte å forhandle på den lokale lønnsavtalen. Bedriftene påstår ofte vi ikke «har lov» til å forhandle, eller at det «ikke er lov» å gi like tillegg til alle.​

Våre forslag til løsning:​

   • Gjøre det klart at det kan forhandles hvert år
   • Det kan avtales like tillegg til alle
   • Forhandlingene skal være reelle
2. Bedre vilkår for reisemontører!

Målsetning: ​Gjøre det enklere å få til gode arbeidstidsordninger for de som er på reiseoppdrag

Vi ønsker å bedre bestemmelsene for de som er på reiseoppdrag. I dag er det altfor billig for bedriften å sende ansatte på utenbysoppdrag, og den enkelte må reise mange timer på egen fritid gratis for bedriften. I f.eks. en 12-9 arbeidstidsordning jobber man 12 lange dager, og har fri i 9 dager. Man reiser til og fra anlegget i hovedsak på egen fritid.​

Våre forslag til løsning:​

   • Betalt reisetid til og fra anlegget​
   • Betalt lunsj​
   • Fri hjemreise hver uke​
3. Begrens bemanningsbransjen!

Målsetning: Begrense bemanningsbransjen i elektrobransjen​

Vi vil at inn- og utleie kun skal foregå mellom installasjonsbedrifter. Selv om dette fungerer godt i Trøndelag, er det et stort problem andre plasser i landet. Vi vil gjøre reglene for innleie enda klarere og strengere.​

Våre forslag til løsning:​

   • Endre tekst fra drøfte til avtale​
   • Større krav til dokumentasjon ved innleie fra bemanningsbyrå​
   • Innleie uten avtale skal avsluttes umiddelbart​

Får jeg lønn under streiken?

Nei, men du får streikestøtte på 1400 kr pr. arbeidsdag.

EL og IT Forbundet utbetaler 1100 kr/dag.
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag utbetaler 300 kr/dag i tillegg til dette.

Streikestøtten er skattefri, og tilsvarer en lønn på ca. 266 kr/t (hvis vi regner med 30 % skatt).

Hva om det blir enighet i meklingen?

Da blir det ikke streik.

Ved enighet sendes resultatet fra meklingen ut på uravstemning til alle medlemmene som har tariffavtale. Hvis flertallet stemmer JA er tariffoppgjøret avsluttet. Hvis flertallet stemmer NEI blir det streik.