Seniorklubben

Møte i seniorklubben 30. oktober 2018

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag har en egen seniorklubb som er åpen for alle medlemmer som er helt eller delvis pensjonert.

Møtene avholdes på Nygaardsvoldheimen siste onsdag i hver måned fra kl. 11.00.(bortsett fra om sommeren). Det serveres lunsj og alle betaler kr 25,- pr person. Det utloddes et gavekort på møtene.

Styret inviterer personer som holder foredrag og ressurspersoner som informerer om aktuelle saker.

Årsmøtet gjennomføres i februar og det velges et styre på fem personer med varamedlemmer. Medlemmene betaler kr 100 i kontingent.

Seniorklubben ble stiftet i mars 1980 og har gjennom alle år drevet virksomheten etter formålsparagrafen som ble vedtatt i 1981: Gruppas formål er å samle til hyggelig samvær, samt aktivisere medlemmer av Elektroarbeidernes fagforening.

Alle som fyller 62 år inviteres til å melde seg inn i Seniorklubben. Samboere/ektefeller til medlemmer i Elektroarbeidernes fagforening, inviteres til å bli medlemmer på like vilkår.

Det gjennomføres dugnad, for eksempel pakking av post som skal sendes ut og vårdugnad rundt Nygaardsvoldheimen.

Årsmøtet velger en reisekomite på to personer som tar initiativ og planlegger turer hvor medlemmene inviteres til å delta. Vi velger også en arrangementskomite som forbereder møtene med koking av kaffe og dekking av bord.

Alle aktiviteter i regi av seniorklubben har stort fokus på det sosiale.

Ønsker du å få invitasjon til møtene i seniorklubben, ta kontakt med Elektoarbeidernes Fagforening Trøndelag på telefon 72 59 62 00, eller e-post til kontor@fagforeninga.no