Seniorklubben

Seniorklubben 28.1.15
Seniorklubben 28.1.15

Elektrikernes Fagforening Trøndelag har en egen seniorklubb som er åpen for alle medlemmer som er helt eller delvis pensjonert.

Møtene avholdes på Nygaardsvoldheimen siste onsdag i hver måned (bortsett fra om sommeren).

Seniorklubben arrangerer en årlig busstur som er åpen for klubbens medlemmer. Reisemål diskuteres og vedtas på møtene seniorklubben har.

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag bevilger årlig et bidrag til reisekassa. Som motytelse bidrar seniorklubben med dugnader på Nygaardsvoldheimen. Dette kan være store utsendinger som skal pakkes eller opprydding rundt huset.

Alle aktiviteter i regi av seniorklubben har stort fokus på det sosiale.

Ønsker du å få invitasjon til møtene i seniorklubben, ta kontakt med Elektoarbeidernes Fagforening Trøndelag på telefon 72 59 62 00, eller e-post til firmapost@elogitt.no