Ansatt eller næringsdrivende?

Kan man benytte selvstendig næringsdrivende som arbeidskraft?

Kortversjon: NEI

Hopp direkte til avsnitt i teksten:
Hvorfor har ikke selvstendig næringsdrivende ordnede lønns og arbeidsvilkår?
Hvorfor kan ikke seriøse bedrifter med tariffavtale bruke selvstendig næringsdrivende?

Både politikere og mange arbeidsgivere ønsker «mer fleksibilitet» og dermed rett til å bestemme mer. Vi hører til stadig historier om arbeidere som blir bedt om å registrere seg som selvstendig næringsdrivende for å få lov til å arbeide. Hvem er det som må betale prisen for denne «fleksibiliteten»?

Vi er sikre på at forutsigbarheten som ligger i faste ansettelser er en bedre løsning, også i det moderne arbeidslivet. Fagorganisering og tariffavtale er våre beste verktøy for en trygg hverdag.

Sjefer finnes i mange varianter. Ikke alle av dem skjønner hvem som skaper verdiene i bedriften, og ikke alle har bransjekunnskap, forståelse for hvor viktig riktig verktøy og ordentlig servicebil er eller et perspektiv for flere ting enn bunnlinja i inneværende kvartal.

Vi forstår at det kan høres forlokkende ut å være sin egen sjef.

Vi vil allikevel på det sterkeste advare mot å bli selvstendig næringsdrivende, med det formål å «leie seg ut» til andre elektrobedrifter.

Å etablere sin egen elektrobedrift blir selvsagt noe helt annet, og en mye bedre løsning hvis man ønsker mer styring over egen hverdag.

Hvorfor har ikke selvstendig næringsdrivende ordnede lønns og arbeidsvilkår?

Enkeltpersonforetak – ENK

Her er du absolutt dårligst stilt, og får vesentlig dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere.

Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og følgelig ikke lønnsmottaker. Du disponerer overskuddet og du kan gjøre privatuttak (næringsinntekt).

Sykepenger

Som innehaver av enkeltpersonforetak vil du ha dårligere sosiale rettigheter enn om du er arbeidstaker. Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger kun fra 17. sykedag, og da med 75 % dekning. Dette i motsetning til arbeidstakere som har 100 % dekning fra dag en.

Dagpenger

Du opparbeider ikke rett til dagpenger av det du tjener i enkeltpersonforetaket ditt.

Pensjon

Som innehaver av enkeltpersonforetak er pensjonen du tjener opp pensjon i Folketrygden, kun basert på din næringsinntekt. Du får IKKE AFP og tjenestepensjon (se under).

Aksjeselskap – AS

Ved å være ansatt i ditt eget aksjeselskap, får du automatisk de samme trygderettighetene og sosiale godene som alle andre ansatte i norske bedrifter. Det betyr for eksempel at du har rett på dagpenger dersom firmaet skulle gå konkurs, og du blir arbeidsledig. Som ansatt får du 100 % sykelønn fra første dag, men det er jo bedriften (deg selv) som må betale de første 16 dagene. Fra og med 17. sykedag får du 75 % dekning fra NAV.

Som næringsdrivende får du ikke 12 % feriepenger.
Som næringsdrivende får du ikke AFP. Dette utgjør cirka 5000 kr/mnd, fra 62 år og livet ut!

Hvorfor kan ikke seriøse bedrifter med tariffavtale bruke selvstendig næringsdrivende?

Hvis bedriften ikke har nok bemanning til å ta unna oppdragene, finnes det flere muligheter:

 1. Ansette flere
 2. Ta inn flere lærlinger
 3. Leie inn folk fra andre firma i nærområdet
 4. Leie inn folk fra andre firma i andre deler av landet
 5. Leie inn folk fra andre firma i naboland
 6. Sette ut arbeidet til andre firma
 7. Leie inn folk fra bemanningsforetak

Visste du at det er enighet mellom EL og IT Forbundet og NELFO om at innleie fra andre firma er hovedregelen, og det kun er i tilfeller hvor dette er umulig at man kan åpne for innleie fra bemanningsforetak?

Les mer om innleie her!

Er det åpning i tariffavtalen vår for å leie inn eller sette ut arbeid til selvstendig næringsdrivende?

Innleie

Innleie fra andre elektrobedrifter

LOK §17

Alle elektrobedrifter må være registrert i DSB sitt elvirksomhetsregister.

Krav ved innleie fra andre bedrifter:

 • godkjent opplæringsbedrift
 • maks halvparten av alle ansatte leies ut
 • ordnede lønns- og arbeidsvilkår

Kravene som stilles gjør det i praksis ulovlig å leie inn selvstendig næringsdrivende som er registrert som en elektrobedrift.

Innleie fra bemanningsbyrå

LOK bilag 13

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge skal være registrert hos Arbeidstilsynet (enkeltpersonforetak uten ansatte er ikke registreringspliktig).
Dersom du driver ditt eget ENK er du ikke ansatt, og kan dermed heller ikke leies inn som «ansatt i bemanningsforetak». Dersom du driver ditt eget AS kan du være ansatt, men vil ikke tilfredsstille kravet om ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Krav ved innleie fra bemanningsforetak:

 • skal være ansatt i bedriften
 • ordnede lønns- og arbeidsvilkår

Kravene som stilles gjør det i praksis ulovlig å leie inn selvstendig næringsdrivende som er registrert som bemanningsforetak. 

Utsetting av arbeid

Dersom bedriften setter bort deler av arbeidet, kalles det entrepriseikke innleie.

Det kan være uklart hvor grensen mellom entreprise og innleie går. Compendia24 gjør et forsøk:

Man har ikke anledning til å avtale seg bort fra arbeidsgiveransvaret når det i realiteten er snakk om et ansettelsesforhold!

LOK §16.12

Krav ved utsetting av arbeid til andre bedrifter:

 • ordnede lønns- og arbeidsvilkår

Kravene som stilles gjør det i praksis ulovlig å sette ut arbeid til selvstendig næringsdrivende. 

Hva sier FEK-forskriften?

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr