Om fagforeninga

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag har ca. 2100 medlemmer pr. september 2017. Av disse er ca 1600 aktive medlemmer i jobb. Fagforeninga organiserer først og fremst ansatte i private installasjonsbedrifter, men har også bedriftselektrikere og andre elektrofagfolk blant sine medlemmer.

Fagforeningsstyret består av 10 styremedlemmer og 5 vara.
Styret har månedlige møter. Mellom styremøtene har AU (arbeidsutvalget) møter ved behov.

Fagforeninga eier Nygaardsvoldheimen som leies ut rimelig til medlemmene.

Ønsker du kontakt med oss finner du kontakinformasjon her.

Organisasjonskart.
Organisasjonskart.