NTE Elektro

Infoside for montører og lærlinger i NTE Elektro

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag (EFT) er fagforeninga for installasjonsbransjen i hele Trøndelag. Vi er en del av EL og IT Forbundet. Mer enn 2000 yrkesaktive elektroarbeidere er medlemmer hos oss. Du finner mer nyttig informasjon om oss på denne nettsiden.

I løpet av mai 2020 har vi gjennomført informasjonsmøter på nett for alle avdelingene i NTE Elektro. I juni har vi møtt mange av dere på byggeplasser rundt omkring i hele Trøndelag.

Lenger ned på siden finner du opptak av presentasjonen som ble vist i disse møtene, samt video av presentasjonen til Sparebank1 SMN (LOFavør).

En kort statusoppdatering om NTE Elektro:

 • 126 ansatte i NTE Elektro (2 av 3) er medlemmer i EL og IT Forbundet
 • Flere av de som meldte seg ut har kommet tilbake. For de som kommer tilbake innen fellesferien (6. juli), vil vi sørge for at det fortsatt vil være mulig å søke om stipend (krever sammenhengende medlemskap) og at man unngår 2 års karenstid på uføreforsikring. Vi vil heller ikke kreve inn kontingent i oppsigelsestiden til Parat (inneværende + neste måned)
 • Vi har fått nye EL og IT-medlemmer i NTE Elektro den siste tida

Er du ikke medlem i EL og IT og ønsker innmelding? Gå til denne siden.

Se presentasjonsvideoer fra medlemsmøtene:

 

Presentasjonsvideo – Hvem er vi? (husk lyd)

 • Fagforeninga for trønderske elektroarbeidere med over 2000 medlemmer
 • Aktiviteten i fagforeninga bestemmes av medlemmene (årsmøte)

 

Presentasjonsvideo – Valg av fagforening

 • EFT er mer opptatt av innhold enn pris
 • EFT har ekstrakontingent på 0,7 % i tillegg til 1,2 % til EL og IT
 • Ekstrakontingent utgjør 291 kr ekstra per mnd med ei lønn på 500 000 kr
 • EFT er en ressurssterk organisasjon av – og for – elektroarbeidere

 

Presentasjonsvideo – Trygge og gode arbeidsvilkår

 • EFT jobber for at flest mulig er organisert og har tariffavtale
 • EFT jobber for å ha gode tillitsvalgte i alle klubber
 • EFT gir nødvendig skolering og oppfølging
 • EFT bidrar til å samkjøre på tvers av firmagrenser

Presentasjonsvideo – Seriøs elektrobransje

 • Ingen FEK-forskrift uten EL og IT
 • EFT jobber for å avdekke arbeidslivskriminalitet (sosial dumping)
 • EFT jobber for å avdekke ulovlig elektroarbeid i samarbeid med DLE i hele Trøndelag
 • EFT samarbeider med Byggebransjens Uropatrulje
 • EFT finner dyktige fagfolk til prøvenemdene
 • EFT tilbyr gratis oppdateringskurs innen elektro og telekom

 

Presentasjonsvideo – Klubbene i EFT

 • EFT består av ca. 60 klubber
 • EFT dekker hele Trøndelag fra EL Sikkerhet i nord til Bergstaden Elektro i sør

 

LOFavør – Sparebank1 SMN