Min side

Tilgang til «Min side»

Alle som er registrert som «Klubbleder» og «Nestleder» i medlemssystemet til EL og IT, har tilgang til sine medlemmer i egen bedrift på «Min side».

Denne oversikten er nyttig for:

  • Oversikt over antall medlemmer i klubben
  • Kontrollere at det er riktige medlemmer i forhold til ansatte
  • Enkelt hente ut mail og telefonnummer til alle medlemmer

Under finner du oppskrift for hvordan du logger inn på «Min side» og finner frem til medlemmene i din klubb.

Først – gå til «Min side» på elogit.no Man finner linker øverst til høyre på siden.

 

Velg innloggingsmetode og logg inn.

 

Klikk deg inn på «Mine verv»

 

Klikk på bedriftsnavnet til din bedrift. Dette skal stå i rød tekst.

 

Her vil du få opp oversikt over medlemmene i bedriften (foretaket). Du kan eksportere alle eller utvalgte til excel. I ecxel-arket vil du få opp mer informasjon om den enkelte. Du kan enkelte kopiere epost-adresser fra excelarket til eposten din.