Lønnsstatistikk 2024

  • 42 klubber med 1335 fagarbeidere i Trøndelag har deltatt i undersøkelsen
  • Tallene er hentet inn i februar-april 2024
  • Fagarbeidertillegget i LOK §3C er ikke med i tabellen
  • Vektet snittlønn: 294,60 kr + fagarbeidertillegg (LOK§3C)
  • Snitt fagarbeidertillegg er ca. 10 kr. Se satsene nede på denne siden.
  • Total snittlønn inkl. fagarbeidertillegg Ca. 304 kr/t.