Lønnsstatistikk 2023

  • 40 klubber med 1321 fagarbeidere i Trøndelag har deltatt i undersøkelsen
  • Tallene er hentet inn i februar-april 2023
  • Det sentrale tillegget på 8,20 kr fra 1. mai 2023 er lagt til
  • Fagarbeidertillegget i LOK §3C er ikke med i tabellen
  • Vektet snittlønn: 292,85 kr + fagarbeidertillegg (LOK§3C)
  • Snitt fagarbeidertillegg er ca. 10 kr. Se satsene nede på denne siden.
  • Total snittlønn inkl. fagarbeidertillegg Ca. 302 kr/t.