Lønnsstatistikk 2022

  • 35 klubber med 1154 fagarbeidere i Trøndelag har deltatt i undersøkelsen
  • Tallene er hentet inn i februar-april 2022
  • Det sentrale tillegget på 8,99 kr fra 1. mai 2022 er lagt til
  • Fagarbeidertillegget i LOK §3C er ikke med i tabellen
  • Vektet snittlønn: 279,64 kr + fagarbeidertillegg (LOK§3C) 
  • Total snittlønn inkl. fagarbeidertillegg Ca. 290 kr/t.