Lønnsstatistikk 2021

  • 33 klubber med 1110 fagarbeidere i Trøndelag har deltatt i undersøkelsen
  • Tallene er hentet inn i februar-april 2021
  • Det sentrale tillegget på 4,42 kr fra 1. mai 2021 er lagt til
  • Vektet snittlønn: 262,11 kr/t + fagarbeidertillegg (LOK §3C)