Lønnsstatistikk 2020

  • 33 klubber med 1059 fagarbeidere har deltatt i undersøkelsen
  • Tallene er hentet inn i februar-mars 2020
  • Det sentrale tillegget på 3,10 kr fra 1. mai er lagt til
  • Vektet snittlønn: 260,27 kr/t
  • Fagarbeidertillegg kommer i tillegg
Klikk for større bilde

 

Klikk for større bilde

 

Snittlønn pr bedrift