Lønnsstatistikk 2018 for funksjonærmedlemmer

Vi har samlet inn opplysninger om lønn og arbeidsoppgaver for funksjonærmedlemmene våre.

Sist oppdatert: 20.8.18 kl. 12:30

Snittlønn : 48 831 kr

MånedslønnArbeidsoppgaverOvertidsbetalingBonusHvor
48000Leder, saksbehandler, personansvar.Om kunde betalerUtenfor Trondheim
45000Prosjektleder service, uten personalansvar. 100 timer inkludert i lønn.Bonus inntil 45 000,- Utenfor Trondheim
51400Planlegging, personalansvar, innkjøp, tilbud, prosjektledelse. JaUtenfor Trondheim
54400Prosjektledelse, dokumentasjon.JaUtenfor Trondheim
50315Serviceleder, reklamasjoner, befaring, tilbud, kundeoppfølging, drift service, planlegging arbeid montører, oppfølging lærlinger, reklame/profilering, sosiale medier. Nei, fastlønnJulebonus 20-30.000 kr. Firmabil. Utenfor Trondheim
45000ProsjektlederTrondheim
51667ServicelederJa. Kan føre 50% overtidstillegg til utbetaling.Trondheim
50700Prosjektleder service avd, prosjektering, tilbudsregning, planlegge gjennomføring av jobber, økonomistyring i prosjektene, bemanning m.m.JaTrondheim
44297Tilbud, prosjektering, prosjektgjennomføring, kunde oppfølging, Elsmart. Alt unntatt å fakturere.Ja40 000 i årlig bonus. Utenfor Trondheim
46400Opplæring, faglig ansvarlig for lærlinger, IK-system. JaFår dekt internett hjemme og fast bilgodtgjørese på 1000 kr/mnd. Trondheim
44791Prosjektering, dokumentasjon, økonomisk oppfølging av oppdrag, prosjektleder. JaTrondheim
51902Serviceleder, kalkulering, gjennomføring, budsjettansvar, personalansvar. Nei. Avspasering time mot time. Det er en bonusordning hvis vi klarer budsjett og litt over. Ikke vært utbetalt på 3 år. Drittordning. Trondheim
52000KalkulasjonJaBonusTrondheim
45833Prosjekt selger, prosjektering, kontraktsforhandling.Nei. Avspasering time mot time. Trondheim
52500Personalansvar, HMS oppfølging, daglig drift av byggeplass, byggemøter, framdriftsmøter og planlegging, koordinere egne og andre fag, planlegging kompliserte operasjoner. JaTrondheim
47786Saksbehandler, prosjekteder uten personalansvar, kundekontakt, kalkulasjon, prosjektering, planlegging, bemanning, dokumentasjon, montørkontakt i forbindelse med det aktuelle 100 t overtid inkludert i lønna. Bonus iht bonusstige basert på resultat i bedriften.Utenfor Trondheim
45300Kalkulasjon, innkjøp.JaTantiemeTrondheim
51666Prosjektering, bestillinger, febdok, oppfølging bemanning og framdrift, oppfølging HMS og KS. NeiTrondheim