EL og IT Forbundets landsmøte 2023

Se hele del 1 av valgdebatten her:

Trykk «Se den på YouTube», så får du anledning til å gå direkte til hver taler. 

Se hele del 2 av valgdebatten her: