Likestilling i elektrobransjen?

Hvilke trønderske firma legger til rette for at vi skal få flere kvinner i elektrobransjen?

 

Krav om atskilte garderober for kvinner og menn*
Feriepenger etter foreldrepermisjon**
Kvinnenettverk***
Fleksibel arbeidstid for småbarnsforeldre
1 Caverion JA JA JA JA
2 Vintervoll JA NEI JA  JA 
3 Bravida JA NEI ? ?
4 O. Løkken NEI JA ingen kvinner ansatt ?
Aalmo ? ? ? ?
Aker Solutions ? ? ingen kvinner ansatt ?
Argon ? ? ? ?
Belsvik Elektro ? ? ? ?
Berg & Wigum ? ? ingen kvinner ansatt ?
Bergstaden Elektro ? ? ? ?
Buvik Elektro ? ? ? ?
ES Elektro ? ? ? ?
El-Co ? ? ingen kvinner ansatt ?
El-Konsult ? ? ingen kvinner ansatt ?
Elektro Team ? ? ? ?
Elman ? ? ? ?
Elteam ? ? ingen kvinner ansatt ?
Fjeldseth ? ? ? ?
Fosenkraft Elektro ? ? ingen kvinner ansatt ?
GK Elektro ? ? ? ?
K. Eidem ? ? ? ?
Kraftlaget Rise Elektro ? ? ? ?
Midt Elektro ? ? ingen kvinner ansatt ?
Nidaros Elektro ? ? ? ?
NTE Elektro ? ? ? ?
Nyvold Installasjon ? ? ? ?
PK Service ? ? ingen kvinner ansatt ?
Rissa Kraftlag Installasjon ? ? ? ?
Sectech ? ? ? ?
Sønnico ? ? ? ?

Tabellen består av alle trønderske elektrofirma med tariffavtale og mer enn 10 ansatte. 

* Garderober

Arbeidsplassforskriften §3-4 slår fast at arbeidsplasser skal ha atskilte garderober for kvinner og menn. Det viser seg allikevel at det er mange byggherrer/oppdragsgivere som ikke tar dette på alvor. Noen firma er tydelige på at de ønsker et likestilt arbeidsliv – også innen bygg og anlegg – og stiller tydelige krav om atskilte garderober for kvinner og menn i sine forutsetninger når de leverer anbud.

** Feriepenger etter foreldrepermisjon

Kvinner tar den største delen av fødselspermisjonen. Under foreldrepermisjonen får man lønn («foreldrepenger») fra NAV hvis ikke firmaet man er ansatt i velger å utbetale lønn og få igjen foreldrepengene fra NAV («forskuttering»). NAV betaler bare 10,2 % feriepenger av de første 12 ukene med foreldrepermisjon. Dette medfører at man ikke får opptjent feriepenger for store deler av tida man er i permisjon. Dette rammer alle, men i hovedsak kvinner.

  • En mor som tar permisjon før termin (3 uker), mødrekvoten (15 uker) og hele fellesperioden (16 uker) får cirka 12.000 kr i feriepenger fra NAV. Hvis arbeidsgiver forskutterer foreldrepengene og utbetaler ordinære feriepengene året etter blir beløpet cirka 41.000 kr.
  • En aleneforsørger (49 uker foreldrepermisjon) får cirka 12.000 kr i feriepenger fra NAV, men ville fått cirka 59.500 kr dersom arbeidsgiver forskutterte foreldrepengene og dermed feriepengene (12% med tariffavtale).

En bedrift som fremmer likestilling velger å forskuttere lønna under fødselspermisjonen, slik at den ansatte kan ta ferie med familien og feriepenger året etter.

Fra altinn.no

Les om de forskjellige typene lønnet og ulønnet permisjon

 

*** Kvinnenettverk

Dette kan være interne tiltak (f.eks. sosiale samlinger på kveldstid eller felles trening) eller det kan være i samarbeid med andre firma i et geografisk område (f.eks. i regi av opplæringskontoret).

Teksten «ingen kvinner ansatt» betyr at det ikke er ansatt kvinnelige fagarbeidere eller lærlinger i bedriften.