Klubblederkonferanse EFT

Fagforeninga inviterer til dagskonferanse for alle tillitsvalgte.

Det blir avholdt én konferanse på Steinkjer og én i Trondheim.

Mandag 4. desember på LO-huset i Steinkjer (Bomveien 3), kl 0900-1500.

Tirsdag 5. desember på Nygaardsvoldheimen, 09:00-15:00 

Det blir servert lunsj!

Vi håper at flest mulig kan delta, for det er nyttig at tillitsvalgte på tvers av bedriftene møtes for å diskutere felles utfordringer. Gi oss beskjed om hvem som kommer fra din klubb.

Fagforeninga betaler reiseutgifter og lønn (290 kr/t). Vi må ha dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste

Tema for konferansen er:
– Status i klubbene
– Tariffoppgjøret 2018
– Velgelektriker.no
– Kurs og konferanser i EFT
– Årsmøte i klubbene
– Verving
– Verneombud