Info fra Forbundet

Her er informasjonsskrivene som sendes ut fra EL & IT Forbundet.

Tariffinfo LOK finner du her.

Info som angår forsikringene finner du her.

2015

Foreløpig ingen info utgitt.

2014

 • Info_38.2014 (EL & IT Forbundets solidaritetsprosjekt i Honduras)
 • Info_37.2014 (Ny utsettelse av kravet om allmengjøring av LOK)
 • Info_36.2014 (Overenskomster på nett, Akkord- dokumenter på nett, Arbeidstidsutvalg etc.)
 • Info_35.2014 (Bedre forsikringer fra 1. januar 2015)
 • Info_34.2014 (Sosial dumping, se etter bedriften Oradeo)
 • Info_33.2014 (Solidaritets prosjekt i Honduras)
 • Info_32.2014 (EL & IT-medlem Thomas Stordalen deltar lørdag i Bislett 24h Indoor Challenge. Skal i den anledning samle inn penger til Ebola- ofrene i Sierra Leone)
 • Info_31.2014 (streik ved forbundskontoret)
 • Info_30.2014 (feil dato på reiseforsikringsbevis)
 • Info_29.2014 (Bla.a.Viktige datoer 2015 og sats for tapt arbeidsfortjeneste)
 • Info_28.2014 (Diverse info)