Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig er en viktig rolle i alle elektrobedrifter. Alle avdelinger/underenheter i en bedrift skal ha en egen faglig ansvarlig på elektro. Faglig leder har et viktig ansvar med oppfølging av montører og lærlinger. Det stilles også krav om faglig ansvarlig for telekom.

 

Faglig ansvarlig elektro

Forskriften som regulerer dette er «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr» (FEK). Bedriften er ansvarlig for å ha en faglig leder (installatør) som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 7 i forskriften. Den faglige ansvarlige skal være fast ansatt i virksomheten med arbeidstid innenfor bedriftens normale arbeidstid (ordinær full stilling). Den som skal ha det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn én underenhet i bedriften, ref. veiledningen til § 5 i forskriften.

 

Oppfølging av montører og innleide

Bedriften er ansvarlig for at både faglig leder og montører er tilstrekkelig á jour med den faglige utviklingen, herunder kunnskap om nasjonalt regelverk og normer som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre. Det er i hovedsak faglig leder som får delegert dette ansvaret ovenfor montørene i de fleste bedrifter. Dette gjelder også ved innleie. Bedriften er ansvarlig for at innleid personell har de rette kvalifikasjonene. Ved innleie av utenlandsk arbeidskraft skal bedriften påse at det er gitt nødvendig godkjenning, og at disse har nødvendig kunnskap om forhold som er særlig gjeldende for Norge og som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre.

 

Oppfølging av lærlinger

I henhold til LOK § 6 har faglig leder en viktig rolle i opplæringen av læringer. Faglig leder i samarbeid med tilsynsansvarlig for lærlinger (valgt blant montørene) skal planlegge opplæringen med bakgrunn i den enkeltes fags bakgrunn. Faglig leder skal føre kontroll med opplæringen underveis, i samarbeid med tilsynsansvarlig.

 

Elvirksomhetsregisteret

Alle som skal drive med elektrisk installasjon i Norge skal være registret i Elvirksomhetsregisteret. For større bedrifter skal alle avdelinger/underenheter være registrert. Her skal man finne opplysninger om hvem som er faglig leder med kontaktinfo, hvilke arbeidsoppgaver avdelingen utfører, ca. hvor mange prosjektledere, montører og lærlinger man har. Sjekk gjerne om din bedrift/avdeling er registrert riktig.

Autorisasjon og krav til svakstrøm

Det kreves også autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) som innvilger autorisasjoner på dette. Men kravene her er ikke like strenge som i FEK. Det stilles ikke krav til at hver underavdeling er autorisert, men NKOM skriver; «Underavdelinger med egne kundeforhold anbefales å ha sin egen autorisasjon». Les mer om autorisasjonsplikten i et infoskriv på NKOM sine sider her. Du kan se hvilke bedrifter som har autorisasjon hvis du søker på denne siden.