Husk å varsle fagforeninga dersom du er permittert

Det er viktig at vi hele tiden har registrert riktig status for ditt medlemskap.

Hvis du er permittert skal du ikke betale kontingent, og du får fritak fra å betale forsikringer i 8 uker.

Hvis du ikke varsler oss om at du er permittert, får vi heller ikke iverksatt dette. Noen tillitsvalgte varsler om endringer blant medlemmene i klubben, men alle har et personlig ansvar om å holde oss oppdatert.

Her finner du en oversikt over de forskjellige «typene» medlemskap: fagforeninga.no/medlemsstatus

Du kan enten varsle oss på e-post eller ordne dette selv på Min side

  • Du finner Min side på EL og IT Forbundets nettside: elogit.no

    Logg inn med bank-ID.

 

  • Trykk «Mitt medlemskap»

Sjekk gjerne at dine kontaktopplysninger stemmer, under «Min profil»

 

  • Trykk «Meld endringer»

 

  • Velg riktig status

Skriv gjerne inn opplysninger som kan være relevante, f.eks. hvor lenge du er permittert.