Registrering av klubb i Brønnøysundsregisteret

Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag anbefaler alle klubbene å registrere seg i Brønnøysundsregisteret. På den måten kan man opprette en egen konto for klubben på organisasjonsnummeret, og man slipper da å sette kontoen på privatpersoner.

For å registrere klubben i Brønnøysundsregisteret, må man ha en protokoll som sier noe om at klubben er stiftet, at man har vedtatt vedtekter og foretatt et valg.

Registreringen i Brønnøysundsregisteret starter her: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/

For å starte registreringen trenger man BankID eller MinID for å logge inn. Man trenger også fødselsnummeret på alle i klubbstyret.

I tillegg får man spørsmål om å laste opp følgende dokumenter elektronisk:

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtekter
  • Årsmøteprotokoll

Fagforeninga har laget et utkast til en protokoll som tar for seg både stiftelsen av klubben, vedtekter og valg. Denne kan man laste opp på alle de 3 forespørslene.

Utkastet til protokollen finner man her: Stiftelsesdokument for klubber

Det er ikke nødvendig å registrere klubben i Frivillighetsregisteret og Foretaksregisteret.

Gjennom LO Favør har klubbene også mulighet for å ordne en foreningskonto i Sparebank1, men da må man være registrert i Brønnøysundsregisteret først. Les mer om det i denne brosjyren.