Spise- og skifteplass på arbeidsplassen

Sjefen, montøren og lærlingen har samme krav til gode forhold på arbeidsplassen!

Skal vi godta dårlige forhold i vår arbeidshverdag? Ta ansvar – si fra!

Dessverre ser vi alt for ofte at spise- og skifteforholdene er for dårlige ute på arbeidsplassene. Det kan skyldes at byggeplassen bemannes med mer folk enn planlagt, eller at byggherre og arbeidsgiver spekulerer i å spare penger på brakkeforhold. Dette er ingen unnskyldning, reglene er de samme uansett.

Her kan du lese om hvilke krav som stilles i regelverket. (Arbeidsmiljøloven og Arbeidsplassforskriften.)

 

Garderobeforhold

 • Det skal være egen garderobe for kvinner og egen for menn
  • Se også AML § 4-1 punkt 4. «Virksomheten skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn.»
 • Det skal være tilstrekkelig plass for oppheng av tøy o.l.
 • Det skal være tilstrekkelig plass til å skifte
 • Det skal være mulighet til å vaske seg i garderoben, eller i et rom tilknyttet garderoben
 • Arbeidstakere som er utsatt for skitt og støv i arbeidet, skal ha adskilte skap for privat tøy og arbeidstøy
 • Garderoben skal ha tilstrekkelig ventilasjon
 • Ved arbeid utendørs eller når arbeidet for øvrig gjør det nødvendig, skal det være eget tørkerom for vått tøy og fottøy

 

Spiserom

 • Spiserommet skal være dimensjonert til det største antall arbeidstakere som skal spise samtidig
 • Det bør være et gulvareal på minst 1,2 kvm per spiseplass og en minste romstørrelse på 6 kvm
 • Spiserommet skal være hensiktsmessig innredet, og slik at man kan tilberede måltider
 • Hygieniske forhold skal ivaretas på en tilfredsstillende måte
 • I tilfeller hvor det ikke finnes tilfredsstillende spiserom, skal spisepausen anses som en del av arbeidstiden og betales med lønn (LOK §3J). I slike tilfeller skal arbeidstiden være 7 timer pluss 30 minutter betalt spisepause. (Ref. tvisteprotokoll 17.8.2011)

 

Vaskerom

 • Det skal være særskilte vaskerom eller vaskested. Disse bør ligge i tilknytning til garderoben
 • Det skal være tilstrekkelig fri gulvplass foran vaskestedene
 • Det bør være en vaskeplass for hver femte person som bruker garderoben samtidig. Ved sterkt skittent arbeid, bør det regnes 3 personer per vaskeplass
 • Hvis arbeidet er fysisk krevende, skittent eller arbeid med illeluktende stoffer eller helsefarlige stoffer, skal det vurderes om det skal være dusj på stedet

 

Toalett

 • Det skal være adskilte toaletter for kvinner og menn
 • Det skal være tilstrekkelig antall toaletter. Bør være minst ett toalett per 15 kvinner og ett per 20 menn når det finnes tilstrekkelig urinaler
 • I tilknytning til toaletter skal det være håndvask
 • Toaletter bør ikke ha direkte forbindelse med arbeidsrom eller spiserom
 • Toaletter skal være plassert i nærheten slik at man kan forlate arbeidsstedet uten vesentlig hinder

 

 

Opplever du dårlige forhold på din arbeidsplass?

Gi beskjed til din bas/arbeidsleder. Lever inn Rapport om uønsket hendelse (RUH). Det er bedriftens ansvar at dette blir ordnet opp. Blir det ikke ordnet opp, tar du kontakt med verneombud eller tillitsvalgt i bedriften.

Hvis man opplever at dette ikke blir tatt på alvor, kan man ta kontakt med fagforeninga, arbeidstilsynet eller regionalt verneombud (RVO) for Trøndelag.

Regionalt verneombud heter Curt H. Haglund. Hans oppgave er blant annet å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for alle arbeidstakere innen bygg og anlegg i Trøndelag. RVO kan komme på uanmeldt besøk på byggeplassene, og har myndighet til å stanse arbeidet hvis det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstakers liv og helse.

Ta kontakt: curt.herbert.haglund@fellesforbundet.no Mobil: 922 93 411

 

Send oss gjerne tips om dårlige forhold i bransjen, eller ta kontakt om dere vil ha besøk på anlegget.