Kurs og konferanser

Kurs i lover og avtaler

4. juni 2018, 10.00 -  6. juni 2018,  13.00
Sted: Stjørdal, Quality Airport Hotel VærnesArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

LOK-kurs

25. juni 2018, 10.00 -  27. juni 2018,  12.00
Sted: RørosArrangør: EFT
Målgruppe: Ledere, nestledere og sekretærer i klubbene, men andre tillitsvalgte i klubbstyrene kan også delta.

Fotballturnering EFT

1. september 2018, 11.00
Arrangør: EFT
Målgruppe: Alle medlemmer i fagforeninga.

Kurs for ansatterepresentanter i bedriftsstyret

10. september 2018 -  11. september 2018
Sted: EL og IT Forbundets lokaler, OsloArrangør: EL og IT Forbundet
Målgruppe: Ansattevalgte representanter i bedriftsstyret

Kurs i forhandlinger

17. september 2018, 10.00 -  19. september 2018,  14.00
Sted: Quality Hotel Grand, SteinkjerArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

Økonomiforståelse

8. oktober 2018, 10.00 -  9. oktober 2018,  14.00
Sted: Kommer senereArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

17. oktober 2018, 0900-1500
Sted: Scandic NidelvenArrangør: EFT
Målgruppe: Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres klubbleder. I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

Kurs i HR

17. oktober 2018, 10.00 -  19. oktober 2018,  13.00
Sted: Kommer senereArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

Overvåkning i arbeidslivet

12. november 2018, 10.00 -  14. november 2018,  13.00
Sted: Kommer senereArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.