Kurs og konferanser

Startkurs for tillitsvalgte

9. april 2018, -11. april 2018, Oppstart kl 10.00
Sted: Scandic HellArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

Kurs i IA-avtalen (MoTo)

11. april 2018, 11.00 -  13. april 2018,  13.00
Sted: Scandic Parken, ÅlesundArrangør: AOF
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer. Men det er åpent for at alle medlemmer kan søke.
NB: Påmeldingsfrist 4.3.18

Informasjonskonferanse Tariffoppgjøret 2018 Trondheim

11. april 2018, 10.00 -  14.00
Sted: Ullmannsalen Nova kino, TrondheimArrangør: LO
Målgruppe: Styremedlemmer og tillitsvalgte i EFT

Informasjonskonferanse Tariffoppgjøret 2018 Steinkjer

12. april 2018, 10.00 -  14.00
Sted: Dampsaga Kulturhus, SteinkjerArrangør: LO
Målgruppe: Styremedlemmer og tillitsvalgte i EFT

Konferanse for prøvenemdsmedlemmer

17. april 2018, 10.00 -  15.00
Sted: Clarion Hotel & Congress, TrondheimArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: EL og IT medlemmer som sitter i prøvenemdene i Trøndelag.

Kurs om pensjon (MoTo)

18. april 2018, 11.00 -  20. april 2018,  13.00
Sted: Scandic HellArrangør: AOF
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer. Men det er åpent for alle medlemmer å søke.
NB: Påmeldingsfrist 11.3.18

Årsmøte EL og IT Distrikt Trøndelag

23. april 2018, 10.30 -  16.00
Sted: Scandic HellArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Valgte representanter fra fagforeninga.

Samfunnspåvirkning (MoTo)

14. mai 2018, 11.00 -  16. mai 2018,  13.00
Sted: Scandic KristiansundArrangør: AOF
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubben. Men det er åpnet for at alle medlemmer kan søke.
NB: Påmeldingsfrist 6.4.18

Kurs i lover og avtaler

4. juni 2018, 10.00 -  6. juni 2018,  13.00
Sted: Kommer senereArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

LOK-kurs

25. juni 2018, 10.00 -  27. juni 2018,  12.00
Sted: RørosArrangør: EFT
Målgruppe: Ledere, nestledere og sekretærer i klubbene, men andre tillitsvalgte i klubbstyrene kan også delta.

Fotballturnering EFT

1. september 2018, 11.00
Arrangør: EFT
Målgruppe: Alle medlemmer i fagforeninga.

Kurs for ansatterepresentanter i bedriftsstyret

10. september 2018 -  11. september 2018
Sted: EL og IT Forbundets lokaler, OsloArrangør: EL og IT Forbundet
Målgruppe: Ansattevalgte representanter i bedriftsstyret

Kurs i forhandlinger

17. september 2018, 10.00 -  19. september 2018,  14.00
Sted: Quality Hotel Grand, SteinkjerArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

Økonomiforståelse

8. oktober 2018, 10.00 -  9. oktober 2018,  14.00
Sted: Kommer senereArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

Konferanse for tilsynsansvarlige for lærlinger

17. oktober 2018, 0900-1500
Sted: Scandic NidelvenArrangør: EFT
Målgruppe: Tilsynsansvarlige for lærlinger – om klubben ikke har valgt tilsynsansvarlig inviteres klubbleder. I tillegg inviteres en lærlingerepresentant fra klubben.

Kurs i HR

17. oktober 2018, 10.00 -  19. oktober 2018,  13.00
Sted: Kommer senereArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

Overvåkning i arbeidslivet

12. november 2018, 10.00 -  14. november 2018,  13.00
Sted: Kommer senereArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.