Årsmøte EL og IT Distrikt Trøndelag

2. mai 2022, 10.00 -  16.00
Sted: Scandic HellArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Valgte representanter fra fagforeninga.

» Gå til påmelding


INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR EL OG IT DISTRIKT TRØNDELAG

Sted: Scandic Hell

Tid: Mandag 2. mai kl. 10.00 – 16.00. (OBS: EFTs deltagere oppfordres til å møte 09.30 for formøte).

EL og IT Distrikt Trøndelag betaler lønn for tapt arbeidsfortjeneste. Husk å søke fri fra jobb og ta med dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Fyll ut side 2 på dette dokumentet, og ta det med på møtet (side 1 fylles ut på møtet): reiseregning_el_fagf ny 2018 (Forenklet uten diett)

Det blir servert lunsj.

 

FORELØPIG DAGSORDEN:

  1. Åpning v/ leder i distriktet
  2. Konstituering
  3. Årsberetning 2021
  4. Innkomne forslag
  5. Bevilgninger
  6. Regnskap 2021
  7. Budsjett 2022
  8. Valg

Årsmøtepapirer blir sendt ut per mail til delegatene.

 

 

Påmelding