Kurs i solcelleinstallasjoner – uke 22

27. mai 2024, 08.00 -  28. mai 2024,  15.00
Sted: Malvik VGSArrangør: EFT
Målgruppe: Målgruppen for kurset er montører med fagbrev (Elektriker eller gr. L). Kurset er åpent for alle EL og IT Forbundets medlemmer som jobber i en bedrift med Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) som tariffavtale.

» Gå til påmelding


EL og IT Forbundet, i samarbeid med Dipl.-Ing. Fritz Schimpf (tidligere lærer ved Malvik VGS), har utviklet et kurs om Socelleinstallasjoner.

Kort om kurset:

 • Går over 2 dager – 27.-28. mai 2024, på Malvik VGS.
 • Utgifter med kurset dekkes av EL og IT forbundet.
 • Deltakere får full lønn for begge kursdagene og reiseutgifter fra EL og IT Forbundet.
 • Deltakere med lang reisevei får dekket hotell etter avtale.
 • Kurset går på dagtid kl. 08.00-15.00.
 • Det serveres lunsj.
 • 15 plasser tilgjengelig.
 • Påmeldingsfrist innen 13. mai 2024

For spørsmål og påmelding, kontakt Lars Roar Mjøen i fagforeninga. Epost: lars@fagforeninga.no telefon: 90653340

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er montører med fagbrev (Elektriker eller gr. L). Kurset er åpent for alle EL og IT Forbundets medlemmer som jobber i en bedrift med Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) som tariffavtale.

 

Økonomi

Kurset er gratis for deltagerne! Kurset finansieres av EL og IT Forbundet (ELBUS-fondet). Deltakerne får lønn direkte fra EL og IT Forbundet (323 kr/t). Bedriften betaler ingen ting.

 

Innhold

Teoretisk del:

 • Systemforståelse for solcelleanlegg (nett-tilknyttet og off-grid)
 • Oppbygging og funksjon av solceller og solcellemoduler
 • Utbytte og lønnsomhetsberegning
 • Planleggingsverktøy (f.eks. PVSyst)
 • Vekselrettere: Oppbygging, funksjon, og sikkerhetsfunksjoner
 • DC-kabling: Kabeltyper, kontakter, forlegging, DC-bryter, string-dioder og -sikringer
 • Normative krav til solcelleinstallasjoner (NEK 400, …)
 • Jording og beskyttelse mot lyn
 • Dokumentasjonskrav Mekanisk montasje og festesystemer til forskjellige taktyper
 • Oversikt over litteratur og relevante normer

 

Praktisk del:

 • Installasjon av et lite nett-tilkoblet solcelleanlegg.
 • Mekanisk montasje på forskjellige taktyper -Crimping av MC4-kontakter
 • Forlegging av DC-kablene
 • Oppsett og programmering av vekselretter
 • Sluttkontroll og idriftsetting
 • Dokumentasjon

 

Påmelding

Påmelding gjøres via Opplæringsutvalget i bedriften eller via klubbleder. Kurset er i tråd med intensjonene i LOK §5.

Bruk dette påmeldingskjemaet og send til lars@fagforeninga.no.