Tillitsvalgtkonferanse i EFT

2. mars 2023, 09.00 -  15.00
Sted: Clarion Hotel TrondheimArrangør: EFT
Målgruppe: Klubbledere og nestledere i EFT

» Gå til påmelding


Den 2. mars kl 0900-1500 blir det tillitsvalgtkonferanse på Clarion Hotel Trondheim.

Vi oppfordrer at både klubbleder og nestleder stiller på konferansen. Hvis disse ikke kan, så kan man sende en annen representant fra klubben.

Det blir servert lunsj på konferansen.

Foreløpig tema for konferansen:

  • Status i klubbene
  • Lønnsundersøkelsen 2023
  • Lokale forhandlingner
  • Nye innleieregler fra 1. januar
  • Elbil
  • Reisetidsbestemmelser (status på praktisering)
  • Status på årsmøter i klubbene
  • Beregning av helligdagsgodtgjørelse
  • Info fra fagforeninga

Fagforeninga betaler lønn denne dagen for de timene man skulle ha jobbet. Husk å be om permisjon uten lønn fra bedriften. Du må ordne med dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften, som sendes inn til fagforeninga. Timene skrives i Tripletex. Mer info om hvordan man fyller ut det her: fagforeninga.no/tripletex/

Meld på direkte på denne siden, så vi får en oversikt over hvor mange som kommer!

Påmelding