Tillitsvalgtkonferanse i EFT

10. mai 2022, 09.00 -  15.00
Sted: Scandic HellArrangør: EFT
Målgruppe: Klubbledere og nestledere i EFT

» Gå til påmelding


Den 10. mai kl 0900-1500 blir det tillitsvalgtkonferanse på Scandic Hell.

Vi oppfordrer at både klubbleder og nestleder stiller på konferansen. Hvis disse ikke kan, så kan man sende en annen representant fra klubben.

Det blir servert lunsj på konferansen.

Tema for konferansen:

  • Status i klubbene
  • Tariffoppgjøret 2022
  • Lokale forhandlinger
  • Info fra fagforeninga

Fagforeninga betaler lønn denne dagen for de timene man skulle ha jobbet. Husk å be om permisjon uten lønn fra bedriften. Du må ta med dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften, og fylle ut timelisten på konferansen. Skjemaene finner du her (det du skal fylle ut på bedriften er på side 2): Timeliste / Reiseregning

Meld på direkte på denne siden, så vi får en oversikt over hvor mange som kommer!

Påmelding