Halvårsmøte EFT

29. november 2021, 16.00 -  19.30
Sted: Scandic LerkendalArrangør: EFT
Målgruppe: Representanter fra klubbene i EFT og styremedlemmer. Alle medlemmer har mulighet til å delta som observatører.

» Gå til påmelding


Innkalling til halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Sted: Scandic Lerkendal
Tid: Mandag 29. november 2021, klokka 16:00-19:00.

NB: Det serveres mat fra kl. 15.00-16.00. Det blir tacobuffet i restauranten.

Parkering: Det er parkeringsplasser både utenfor hotellet og i P-hus under hotellet. Fagforeninga dekker utgifter med parkering.

Her møtes representanter fra klubbene for å få en status halvveis i årsmøteperioden og for å behandle budsjettet for kommende år.

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering
 2. Muntlig halvårsberetning inkl. tariffoppgjøret 2022 og trekning av vervepremier
 3. Tema: «Hvordan tar vi vare på tillitsvalgte»
  1. Ole Johan Broløkken forteller om sin opplevelse i egen bedrift
  2. Tillitsvalgt i Kone forteller om konflikten i egen bedrift
  3. Orientering om solidaritetsfondet
  4. Forslag om kontorlandskap for tillitsvalgte EFT
 4. Budsjett 2022
 5. Gjennomføring av fremtidig representantskapsmøter
 6. Valg av valgkomité

NB: Hvis noen må ta seg fri fra jobb for å rekke møtet, dekker fagforeninga tapt arbeidsfortjeneste for disse timene. Husk dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste (side 2 i vedlegget)

 

Representanter fra klubbene

Klubbene bes om å sette av datoen og melde på sine representanter i så god tid som mulig! Påmelding skjer via denne siden.

Hvor mange representanter hver klubb kan stille med, avgjøres av medlemstallet:

Medlemmer i klubben Representanter på årsmøtet
1-10 1
11-45 2
46-75 3
76-105 4
106-135 5
136-165 6
166-195 7
196-225 8
226-255 9

(Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg til dette)

Påmelding