Halvårsmøte EFT

28. november 2022, 09.00 -  15.00
Sted: Scandic LerkendalArrangør: EFT
Målgruppe: Representanter fra klubbene i EFT og styremedlemmer. Alle medlemmer har mulighet til å delta som observatører.

» Gå til påmelding


Innkalling til halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Sted: Scandic Lerkendal
Tid: Mandag 28. november 2022, klokka 09:00-15:00.

Det serveres lunsj.

Parkering: Det er parkeringsplasser både utenfor hotellet og i P-hus under hotellet. Fagforeninga dekker utgifter med parkering.

Her møtes representanter fra klubbene for å få en status halvveis i årsmøteperioden og for å behandle budsjettet for kommende år.

Saksliste:

  1. Åpning og konstituering
  2. Muntlig halvårsberetning (med trekking av vervepremier)
  3. Budsjett 2023
  4. Lading av El-Bil
  5. Temaforedrag: «Arven etter Franco»
  6. Valg av valgkomité til årsmøte 2023
  7. Reisetidsbestemmelser

Klubbene kan sende inn saker de ønsker behandlet eller forslag til tam til kontakt@fagforeninga.no. Forslagsfrist er 28.10.22 kl. 12.00 (4 uker før møtet). Endelig saksliste med styrets innstilling vil bli utsendt senest 14.11.22 (to uker før møtet).

Tapt arbeidsfortjeneste (lønn) dekkes av EFT denne dagen. De som deltar på møtet vil få tilgang til timeføringssystemet Tripletex. Les mer på denne siden om hvordan man fører timer. Husk å ordne med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste. Bruk dette skjemaet eller internt bedriftsskjema som viser at man ikke mottar lønn fra bedriften denne dagen.

 

Representanter fra klubbene

Klubbene bes om å sette av datoen og melde på sine representanter i så god tid som mulig! Påmelding skjer via denne siden.

Hvor mange representanter hver klubb kan stille med, avgjøres av medlemstallet:

Medlemmer i klubben Representanter på årsmøtet
1-10 1
11-45 2
46-75 3
76-105 4
106-135 5
136-165 6
166-195 7
196-225 8
226-255 9

(Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg til dette)

Påmelding