Halvårsmøte EFT

27. november 2023, 09.00 -  15.00
Sted: Clarion Hotel Trondheim (Brattøra)Arrangør: EFT
Målgruppe: Representanter fra klubbene i EFT og styremedlemmer. Alle medlemmer har mulighet til å delta som observatører.

» Gå til påmelding


Innkalling til halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Sted: Clarion Hotel Trondheim  (Brattøra)
Tid: Mandag 27. november 2023, klokka 09:00-15:00.

Det serveres lunsj.

Parkering: Det er parkeringshus under hotellet. Fagforeninga dekker utgifter med parkering.

På et halvårsmøte møtes representanter fra klubbene for å få en status halvveis i årsmøteperioden, for å ta stilling til saker som styret (eller noen av klubbene) ønsker å diskutere og for å behandle første utkast til budsjett for kommende år.

Vi dekker reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste og lunsj til de som deltar.

Saksliste

 1. Åpning og konstituering
 2. Muntlig halvårsberetning (med trekking av vervepremier)
 3. Budsjett 2024
 4. Suppleringsvalg til styret i fagforeninga
 5. Valg av valgkomité til årsmøtet 2024
 6. Andre tema til orientering
  • Permitteringsregler
  • Reformert AFP
  • Orientering fra landstariffkonferansen, tariffoppgjøret 2024
  • Yrkesskader
  • Kartlegging av innleie på byggeplasser i Trondheim

Tapt arbeidsfortjeneste (lønn) dekkes av EFT denne dagen. De som deltar på møtet vil få tilgang til timeføringssystemet Tripletex. Les mer på denne siden om hvordan man fører timer. Husk å ordne med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste. Bruk dette skjemaet eller internt bedriftsskjema som viser at man ikke mottar lønn fra bedriften denne dagen.

 

Representanter fra klubbene

Klubbene bes om å sette av datoen og melde på sine representanter i så god tid som mulig! Påmelding skjer via denne siden.

Hvor mange representanter hver klubb kan stille med, avgjøres av medlemstallet:

Medlemmer i klubben Representanter på årsmøtet
1-10 1
11-45 2
46-75 3
76-105 4
106-135 5
136-165 6
166-195 7
196-225 8
226-255 9

(Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg til dette)

Påmelding