Halvårsmøte EFT

24. oktober 2019, 16.00 -  19.30
Sted: Scandic LerkendalArrangør: EFT
Målgruppe: Representanter fra klubbene i EFT og styremedlemmer.

» Gå til påmelding


Innkalling til halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Sted: Scandic Lerkendal (Informasjon om parkering her)
Tid: Torsdag 24. oktober 2019, klokka 16:00-19:30.

NB: Det serveres gratis middag (tacobuffét) fra kl 15.00-16.00.

Foreløpig saksliste:

  1. Åpning og konstituering
  2. Muntlig halvårsberetning (med trekning av vervepremier)
  3. Halvårsregnskap 2019 / Budsjett 2020
  4. Innkommende saker

NB: Hvis noen må ta seg fri fra jobb for å rekke møtet, dekker fagforeninga tapt arbeidsfortjeneste for disse timene. Husk dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste (side 2 i vedlegget)

Representanter fra klubbene

Klubbene bes om å sette av datoen og melde på sine representanter i så god tid som mulig! Påmelding skjer via denne siden.

Hvor mange representanter hver klubb kan stille med, avgjøres av medlemstallet:

Medlemmer i klubben Representanter på årsmøtet
1-15 1
16-45 2
46-75 3
76-105 4
106-135 5
136-165 6
166-195 7
196-225 8
226-255 9

(Styremedlemmene i fagforeninga kommer i tillegg til dette)

Påmelding