Verneombudkonferanse

25. januar 2023, 09.00 -  16.00
Sted: Scandic Hell Hotell, StjørdalArrangør: EL og IT distrikt Trøndelag
Målgruppe: Hovedverneombud, verneombud eller andre som har HMS som arbeidsområde i sin klubb/bedrift.

» Gå til påmelding


HMS-utvalget i EL og IT Trøndelag inviterer til dagskonferanse for verneombud.

Tema på konferansen:

  • Kontroll og overvåkning med Kai Christoffersen, leder av det sentrale HMS-utvalget i EL og IT
  • Verneombudets rolle og oppgaver med Curt Herbert Haglund, Regionalt verneombud i Trøndelag
  • Arbeidstid Informasjon kommer senere
  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) med Arne Bernhardsen, forfatter av boka Arbeidsmiljøutvalget

Målgruppe
Hovedverneombud, verneombud eller andre tillitsvalgte som har HMS som arbeidsområdet i
sin klubb/bedrift. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

Gjennomføring
Konferansen starter kl.09.00 onsdag 25. januar og holder på til kl.16.00, lunsj er inkludert.
For de med lang reisevei (over 2t.) dekker vi overnatting fra tirsdag 24. januar.

Økonomi
For de som må ta fri fra bedriften uten lønn dekkes tapt arbeidsfortjeneste. Satsen er per tid
på 332 kr/t. Det er ingen påmeldings/konferanse kostnad for deltakerne.

Påmelding
Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid. Husk å søke til bedriften om permisjon. Minner om at verneombud har rett til å delta på skolering ihht. AML §6-5, og tillitsvalgte har rett til tjenestefri ihht. Hovedavtalen §5-8. Meld fra om behov for overnatting i forkant av konferansen i påmeldingen.

Påmeldingsfrist er 11. januar 2023.

Påmelding