Verneombudkonferanse i EFT

22. november 2021, 08.30 -  15.00
Sted: NygaardsvoldheimenArrangør: EFT
Målgruppe: Verneombud i EFT.

» Gå til påmelding


Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag inviterer til dagskonferanse for verneombud.

Tema på konferansen:

  • Energimerking av klær og utstyr
  • Årshjul m.m.
  • Roller, rettigheter, plikter, opplæring og arbeidstid
  • Avvikshåndtering
  • Rutiner for arbeid som verneombud
  • Områdeinndeling

Sett av datoen og meld deg på!

Konferansen avholdes på fagforeningas lokaler på Nygaardsvoldheimen. Gratis parkering. Kart til Nygaardsvoldheimen.

Fagforeninga serverer lunsj.

Søk om fri uten lønn fra arbeidsgiver. Ta med dokumentasjon på at du ikke får lønn fra bedriften denne dagen. Fagforeninga dekker lønn for dagen (323 kr/t) for de timene du skulle ha arbeidet. Skjema for dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste finner du her. Fyll ut side 2 med bedriften, side 1 fylles ut på konferansen.

Påmelding