Verneombud og tillitsvalgtes rolle i bedriften

22. mai 2019, 10.00 -  24. mai 2019,  13.00
Sted: StjørdalArrangør: EL og IT distrikt Trøndelag
Målgruppe: Verneombud, tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men det er også åpent for andre medlemmer.

» Gå til påmelding


Bli med på en samling over 3 dager for å lære om verneombud og tillitsvalgtes rolle i bedriftene. Hvor grensene mellom de forskjellige vervene går, hvilke rettigheter og plikter har man i disse rollene. Kurset vil legge opp til gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling.

 

Målgruppe

Kurset er for verneombud, tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men det er også åpent for andre medlemmer.

 

Innhold

  • Forskjellen på rollene verneombud og tillitsvalgt
  • Samarbeidet mellom verneombud og tillitsvalgt
  • Involvering av verneombudet i klubbarbeidet
  • Involvering av verneombud i bedriften
  • Verneombudets rettigheter og plikter
  • Tillitsvalgte og HMS
  • Andre roller i HMS arbeidet

 

Gjennomføring

Kurset starter onsdag 22. mai kl. 10.00 og vi avslutter fredag 24. mai kl. 13.00. Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi dekker stipend, reiseutgifter og opphold. Stipendet (som er skattefritt) er på 145 kr/time, om du har permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. Det tilsvarer en timelønn på 167 kr/time utbetalt skattefritt, noe som tilsvarer en timelønn på 258 kr med 35 % skatt.

Kjøring godtgjøres med kr. 4,03 pr. km. Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver. Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

 

Kursveiledere

Venke Heimdal og Lars Roar Mjøen.

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid.

Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8. Husk å ha med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste på kurset.

Deltagere som får plass på kurset vil få tilsendt ytterligere informasjon.

 

Påmelding på denne siden, eller til Randi Vingen, randi.vingen@elogitt.no.

 

NB! Påmeldingsfrist: 22. april

Påmelding