Tillitsvalgtkonferanse EFT – Trondheim

20. september 2021, 09.00 -  15.00
Sted: Scandic LerkendalArrangør: EFT
Målgruppe: Tillitsvalgte fra alle klubbene i fagforeninga.

» Gå til påmelding


Den 20. september kl 0900-1500 blir det tillitsvalgtkonferanse på Scandic Lerkendal.

Klubbledere og nestledere fra hver klubb inviteres på konferansen.

Det blir servert lunsj ca. kl 11.30.

Tema for konferansen (program oppdateres når det nærmer seg):

  • Status i klubbene
  • Lærlingeinntak
  • Tariffoppgjøret 2022
  • Reisetidsbestemmelsene LOK §3H
  • GPS i bil
  • Info fra fagforeninga

Fagforeninga betaler lønn denne dagen for de timene man skulle ha jobbet. Husk å be om permisjon uten lønn fra bedriften. Du må ta med dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste fra bedriften, og fylle ut timelisten på konferansen. Skjemaene finner du her (det du skal fylle ut på bedriften er på side 2): reiseregning_el_fagf ny 2021 (Forenklet uten diett)


Meld på direkte på denne siden, så vi får en oversikt over hvor mange som kommer!

Påmelding