Sekretærkurs

31. august 2022, 09.00 -  1. september 2022,  15.30
Sted: Scandic SolsidenArrangør: EL og IT Trøndelag
Målgruppe: Kurset fokuserer på sekretærrollen i klubben, men er like egnet for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene. Alle tillitsvalgte har behov for kunnskap om hvordan man fører protokoller og referater. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

» Gå til påmelding


Bli med på en samling over 2 dager for å lære om sekretærrollen og klubbarbeid. Du får møte tillitsvalgte fra andre EL og IT-bedrifter i Trøndelag for gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Og gode kursveiledere deler sin kunnskap underveis i kurset.

Målgruppe

Kurset fokuserer på sekretærrollen i klubben, men er like egnet for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene. Alle tillitsvalgte har behov for kunnskap om hvordan man fører protokoller og referater. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

 

Innhold

  • Hvordan føre protokoller og referat
  • Hvordan innkalle til medlemsmøter og forhandlingsmøter
  • Møteforberedelser som sekretær
  • Utarbeide årsberetning for klubben
  • Uenighet på bedriften – videre saksgang
  • Rutiner for utsending, godkjenning og arkivering

Gjennomføring

Kurset starter onsdag 1. august kl. 09.00 og vi avslutter torsdag 1. september kl. 15.30. Vi holder på til ca. kl. 17-00 på dag 1. Det er lagt opp til felles middag og sosialt på kvelden, så alle deltagere oppfordres til å bli igjen på hotellet. Alle som ønsker, vil få hotellrom. Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi dekker stipend, reiseutgifter og opphold. Stipendet (som er skattefritt) er på 162 kr/time, om du har permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. I tillegg utbetales en kompensasjon for arbeid ut over normal arbeidsdag på 200 kr pr. kveld.

Dette tilsvarer en timelønn på 163 kr/time utbetalt skattefritt, noe som tilsvarer en timelønn på 251 kr med 35 % skatt. Kjøring godtgjøres med kr. 4,03 pr. km. Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver. Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

 

Kursveileder

Lars Roar Mjøen og Kim Olav Johansen.

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid. Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8. Husk å ha med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste på kurset.

Deltagere som får plass på kurset, vil få tilsendt ytterligere informasjon.

 

Påmelding innen 10. august 2022.

Påmelding