Overvåkning i arbeidslivet

11. november 2019, 10.00 -  13. november 2019,  13.00
Sted: StjørdalArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

» Gå til påmelding


Bli med på en samling over 3 dager for å lære om reglene rundt overvåkning i arbeidslivet. Med den teknologiske utviklingen vi har nå, er det ingen grenser for hvor mye personopplysninger som kan bli samlet inn. Hva kan det brukes til, og hvem kan ha innsyn?

Målgruppe

Kurset er for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men det er også åpent for andre medlemmer.

Innhold

  • Metoder for overvåkning i arbeidslivet
  • Regelverket rundt innsamling av personopplysninger
  • Hva skal tillitsvalgte gjøre i bedriftene

 

Gjennomføring

Kurset starter mandag 11. november kl. 10.00 og vi avslutter onsdag 13. november kl. 13.00.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi dekker stipend, reiseutgifter og opphold. Stipendet er på 145 kr/time, og i tillegg betales det ut diett på 500 kr. Det tilsvarer en timelønn på 167 kr/time utbetalt skattefritt, noe som tilsvarer en timelønn på 258 kr med 35 % skatt.

Kjøring godtgjøres med kr. 4,10 pr. km. Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver.

Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

Deltagere som får plass på kurset vil få tilsendt ytterligere informasjon.

 

Kursveiledere

Hanne Lise Fahsing og Lars Roar Mjøen.

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid.

Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8.

Husk å ha med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste på kurset.

Deltagere som får plass på kurset vil få tilsendt ytterligere informasjon.

Påmelding sendes: randi.vingen@elogitt.no  eller meld på direkte på denne siden innen 5. oktober 2019.

Påmelding