Økonomiforståelse for tillitsvalgte

19. oktober 2022, 10.00 -  21. oktober 2022,  15.00
Sted: Quality Hotel StjørdalArrangør: EL og IT Distrikt Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene.

» Gå til påmelding


Bli med på en samling over 3 dager for å lære om økonomiforståelse i bedriftene. Bruker ledelsen budsjett og regnskapstall som argument mot lønnsøkninger? Her får du hjelp til å møte bedriftens argumentasjon, samt oversikt over de viktigste begrepene innen bedriftsøkonomi forklart på en enkel og lettfattelig måte.

Målgruppe

Kurset er for tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene. Det må gjerne delta flere fra hver klubb.

 

Innhold

  • Verdiskapning og fordeling mellom eiere og ansatte
  • Årsregnskapets oppbygning og sammenheng mellom de ulike delene i regnskapet
  • Tillitsvalgtes rettigheter i forbindelse med bedriftens økonomi
  • Bedriftsregnskapet som informasjonskilde i tilknytning til lønnsforhandlinger
  • Tariffpolitikkens rolle i samfunnsøkonomien

 

Gjennomføring

Kurset starter onsdag 19. oktober kl. 10.00 og vi avslutter fredag 21. oktober kl. 14.00. Vi holder på til ca. kl. 17-00 på dag 1 og 2. Det er lagt opp til felles middag og sosialt på kvelden, så alle deltagere oppfordres til å bli igjen på hotellet. Alle som ønsker, vil få hotellrom. Undervisningen veksler mellom forelesninger, plenum og gruppearbeid.

 

Økonomi

Vi dekker stipend, reiseutgifter og opphold. Stipendet (som er skattefritt) er på 162 kr/time, om du har permisjon uten lønn fra arbeidsgiver. I tillegg utbetales en kompensasjon for arbeid ut over normal arbeidsdag på 200 kr pr. kveld.

Dette tilsvarer en timelønn på 163 kr/time utbetalt skattefritt, noe som tilsvarer en timelønn på 251 kr med 35 % skatt. Kjøring godtgjøres med kr. 4,03 pr. km. Husk å ta med evt. dokumentasjon på tap av inntekt fra din arbeidsgiver. Kurset finansieres av midler fra OU-fondet.

 

Kursveileder

Roar Eilertsen (fra DeFacto) og Lars Roar Mjøen.

 

Påmelding

Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid. Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett på fri for opplæring, ref. Hovedavtalens § 5-8. Husk å ha med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste på kurset.

Deltagere som får plass på kurset, vil få tilsendt ytterligere informasjon.

 

Påmeldingsfrist 19. september 2022.

 

Påmelding