Mobbing i arbeidslivet (MoTo-kurs)

14. mars 2018, 11.00 -  16. mars 2018,  13.00
Sted: Scandic HellArrangør: AOF
Målgruppe: I hovedsak tillitsvalgte og styremedlemmer. Men er åpent å søke for alle medlemmer.
NB: Påmeldingsfrist 7.2.18

» Gå til påmelding


NB: Påmelding til kurset skjer via denne linken: http://www.aof.no/midtnorge/medlem-og-tillitsvalgt/moto—mobbing-i-arbeidslivet/268632/kurs

Informasjon

Man antar at mellom 5-10% av den voksne, yrkesaktive befolkningen blir mobbet og trakassert på arbeidsplassen. For dem det angår er det svært alvorlig, og mange ender opp som uføre etter store psykiske belastninger over lang tid. Derfor er det viktig at flest mulig øker sin kunnskap om temaet.
Kursets innhold
-grunnleggende kjennskap til mobbing (hva det innebærer, hvem og hvordan den rammer).
-oversikt over aktørenes ansvar og roller i slike konflikter og arbeidsmiljølovens bestemmelser.
-kjennskap til varslingsbestemmelsene og arbeide med å bedre virksomhetens egne rutiner/prosedyrer for å   fange opp og å behandle personkonflikter.
-fått jobbet med konkrete problemstillinger som gir trening i å analysere, forstå og ta opp dette på egen arbeidsplass.
Veileder
Geir Myklebust (AOF Norge / LO Kurs og Konferanse)
Gjennomføring
Kurset går over 16 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Scandic Hell.
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300.
Søknad
Du kan søke alle våre MoTo-kurs på vår nettadresse under overskriften «Medlem og tillitsvalgt». Eventuelt kan du også ringe oss direkte.
AOF vil videresende din søknad til ditt forbund.
Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.
Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.

Litt informasjon for deg som aldri har vært deltaker på et MoTo-kurs før:

MoTo-kursene er, sammen med LOs toppskolering på Sørmarka, de eneste kursene hvor du møter medlemmer og tillitsvalgte fra, i teorien, alle de 26 forbundene i LO.
Kursene er i utgangspunktet åpne for alle som er medlem av et disse forbundene og kursavgift, reise- og opphold + evt. tapt arbeidsfortjeneste (en egen skattefri sats) dekkes av forbundet ditt om de innvilger stipend.
Hvis forbundet ikke gir deg stipend, vil du bli automatisk avmeldt fra kurset.
Kursene skårer høyt på på både kursinnhold og veilederes faglige kompetanse, og i de aller fleste tilfeller er snittet på over 5,5 av 6 mulige poeng. Mange opplever også godt samhold og stor trivsel med de øvrige kursdeltakerne.
Tillitsvalgte som søker seg fri fra jobb i god tid skal det være «tvingende grunner» (som tolkes svært strengt) til å nekte å gi permisjon fra jobb for å gå på disse kursene. Også ordinære medlemmer har, om de skal utdannes til tillitsverv, etter Hovedavtalen utstrakt rett til det samme.  De fleste arbeidsgivere har ingen problemer med at du deltar på kurs så lenge kommunikasjonen mellom deg og arbeidsgiver er god i forhold til søknaden din.

Velkommen på MoTo-kurs!

Påmelding