LO-uka – samling for tillitsvalgte

31. oktober 2022, 11.00 -  2. november 2022,  14.00
Sted: Scandic Hell
Målgruppe: Tillitsvalgte med verv i klubb, fagforening eller distrikt.

» Gå til påmelding


EL og IT Trøndelag og LO i Trøndelag inviterer til 3-dagers samling/ kurs for fagbevegelsen i Trøndelag på Scandic Hell, Stjørdal. Samlingen er delt mellom felles seansen og forbundsvise samlinger.

Noen av temaene er:

  • Organisasjon og rekruttering
  • Aktiv og levende klubb – historier fra klubber i konflikt
  • Den norske modellen
  • Hvordan engasjere medlemmene
  • Struktur og verktøy i klubbarbeidet
  • Likestilling i arbeidslivet

Formålet med LO-uka er å samle tillitsvalgte på tvers av forbundene og dermed bli
bedre kjent, ha felles faglig innhold og sosialt program. I fellesskoleringene blir det tema som LOs organisasjon, LO Favør, den norske modellen og likestilling i arbeidslivet.

I de forbundsvise samlingene skal vi i EL og IT ha fokus på hva som skal til for å få en aktiv og levende klubb. I tillegg skal vi blir bedre kjent med forbundet og hverandre. På kveldene blir det middag og sosialt opplegg.

Målgruppe
Tillitsvalgte med verv i fagforening, distrikt eller egen klubb.

Gjennomføring
Samlingen starter mandag 31. oktober kl. 11.00 og avsluttes med lunsj kl.13 onsdag 2. november. Underveis blir det felles samlinger og forbundsvise samlinger. Vedlagt finner dere programmet for dagene.

Økonomi
For de som må ta fri fra bedriften uten lønn dekkes tapt arbeidsfortjeneste. Satsen er på 323 kr/t. Reiseutgifter og opphold dekkes av distriktet.

Påmelding
Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid. Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett til tjenestefri ihht. Hovedavtalen §5-8.
Mer info blir sendt ut nærmere arrangementet.

Påmelding på denne siden innen 3. oktober 2022.

Program:

Mandag 31. oktober
Kl. 11:00 Registrering
Kl. 12:00 Velkommen og informasjon om LOs regionskontor i Trøndelag
Kl. 12:30 LOs organisasjon og rekruttering
Kl. 13:30 Lunsj
Kl. 14:30 Forbundsvise samlinger – Bli kjent med EL og IT Forbundet og hverandre.
Kl. 19:00 Middag

Tirsdag 1. november
Kl. 09:00 LO favør
Kl. 10:00 Forbundsvise samlinger – Aktiv og levende klubb
Historier fra klubber i konflikt
Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Den Norske modellen i arbeidslivet
Kl. 15:00 Forbundsvise samlinger – Aktiv og levende klubb
Hvordan engasjere medlemmene
Kl. 19:00 Middag

Onsdag 2. november
Kl. 09:00 Likestilling i arbeidslivet
Kl. 10:00 Forbundsvise samlinger – Aktiv og levende klubb
Struktur og verktøy i klubbarbeid
Kl. 13:00 Lunsj og vel hjem

 

Påmelding