LO-uka – samling for tillitsvalgte

6. november 2023, 10.00 -  8. november 2023,  14.00
Sted: Scandic HellArrangør: EL og IT Trøndelag og LO i Trøndelag
Målgruppe: Tillitsvalgte med verv i klubb, fagforening eller distrikt.

» Gå til påmelding


LO i Trøndelag og EL og IT Forbundet inviterer til samling/kurs for fagbevegelsen i Trøndelag på Scandic Hell, Stjørdal.

Formålet med LO-uka er å samle tillitsvalgte på tvers av forbundene og dermed bli bedre kjent, ha felles faglig innhold og sosialt program.

I fellessamlingene blir det blant annet presentasjon av forbundene og regionkontoret, foredrag om psykisk helse i arbeidslivet og info om LO Favør. I tillegg kommer Harald Eia med «Sånn er Norge».

I de forbundsvise samlingene skal vi i EL og IT ha dette som tema:

  • Psykisk belastning for tillitsvalgte
  • Hvordan engasjere medlemmene

I tillegg skal vi blir bedre kjent med forbundet og hverandre. På kveldene blir det middag og sosialt opplegg.

 

Målgruppe
Tillitsvalgte med verv i fagforening, distrikt eller egen klubb.

Gjennomføring
Samlingen starter mandag 6. november med registrering fra kl. 10.00, og avsluttes med lunsj kl.13 onsdag 8. november. Underveis blir det felles samlinger og forbundsvise samlinger.

Økonomi

For de som må ta fri fra bedriften uten lønn dekkes tapt arbeidsfortjeneste. Satsen er på 347 kr/t. Reiseutgifter og opphold dekkes av distriktet.

Påmelding
Meld deg på så raskt som mulig, slik at vi får oversikt over deltagerne i god tid. Husk å søke til bedriften om permisjon. Tillitsvalgte har rett til tjenestefri ihht. Hovedavtalen §5-8.
Mer info blir sendt ut nærmere arrangementet.

Påmelding på denne siden innen 2. oktober 2023.

Program:

Påmelding