Kurs om pensjon (MoTo)

18. april 2018, 11.00 -  20. april 2018,  13.00
Sted: Scandic HellArrangør: AOF
Målgruppe: Tillitsvalgte og styremedlemmer. Men det er åpent for alle medlemmer å søke.
NB: Påmeldingsfrist 11.3.18

» Gå til påmelding


NB: Påmelding skjer via denne linken på AOF-kurs: http://www.aof.no/midtnorge/medlem-og-tillitsvalgt/moto—pensjon/270454/kurs

Informasjon
I løpet av dette kurset skal vi fordype oss i pensjonsordningene, og bli bedre kjent med hva som gjelder om du tilhører privat sektor i arbeidslivet. Det vil også bli et lite historisk tilbakeblikk og et rent overordnet blikk på pensjonsordningene i offentlig sektor for å få et sammenligningsgrunnlag.

 

Kursets innhold

• Folketrygden

• Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

• Avtalefestet pensjon (AFP)

• Den aktuelle politiske debatten om pensjon

• Fagbevegelsens holdninger til pensjon

• Den tillitsvalgtes rolle på egen arbeidsplass

 

Veileder

Eirik Falk har arbeidet med pensjon som spesialfelt opp mot fagbevegelsen i Vår Bank og Forsikring/Sparebank 1.

Han har svært gode tilbakemeldinger på sine kurs og har også utarbeidet et kurshefte som han holder oppdatert til enhver tid. Noen av kursevalueringene sier bl.a.: «Dyktig til å forklare slik at det var enkelt å forstå», «Utrolig kunnskapsrik» og «Inspirerende og meget dyktig kursholder – god til å forklare et meget vanskelig tema!»

 

Gjennomføring

Kurset går over 18 timer fordelt på 3 dager med 2 netter på Scandic Hell.

 

Søknad

Du kan søke alle våre MoTo-kurs på vår nettadresse under overskriften «Medlem og tillitsvalgt». Evt. kan du også ringe oss direkte. AOF vil videresende din søknad til ditt forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse sendes til AOF.

 

Litt informasjon for deg som aldri har vært deltaker på et MoTo-kurs før:

MoTo-kursene er, sammen med LOs toppskolering på Sørmarka, de eneste kursene hvor du møter medlemmer og tillitsvalgte fra, i teorien, alle de 26 forbundene i LO.
Kursene er i utgangspunktet åpne for alle som er medlem av et disse forbundene og kursavgift, reise- og opphold + evt. tapt arbeidsfortjeneste (en egen skattefri sats) dekkes av forbundet ditt om de innvilger stipend.
Hvis forbundet ikke gir deg stipend, vil du bli automatisk avmeldt fra kurset.
Kursene skårer høyt på på både kursinnhold og veilederes faglige kompetanse, og i de aller fleste tilfeller er snittet på over 5,5 av 6 mulige poeng. Mange opplever også godt samhold og stor trivsel med de øvrige kursdeltakerne.
Tillitsvalgte som søker seg fri fra jobb i god tid skal det være «tvingende grunner» (som tolkes svært strengt) til å nekte å gi permisjon fra jobb for å gå på disse kursene. Også ordinære medlemmer har, om de skal utdannes til tillitsverv, etter Hovedavtalen utstrakt rett til det samme.  De fleste arbeidsgivere har ingen problemer med at du deltar på kurs så lenge kommunikasjonen mellom deg og arbeidsgiver er god i forhold til søknaden din.

Velkommen på MoTo-kurs!

Påmelding